► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Các ngày lễ lớn trong tháng


06.11-Ngày Quốc tế Phòng chống khai thác môi trường trong Chiến tranh và xung đột vũ trang  
12.11-Ngày truyền thống công nhân Mỏ Việt Nam  
14.11-Ngày Bệnh dư đường Thế giới  
16.11-Ngày Khoan dung Quốc tế  
20.11-Ngày Thiếu nhi Thế giới  
20.11-Ngày Nhà giáo Việt Nam  
21.11-Ngày Truyền hình Thế giới  
25.11-Ngày Quốc tế Xoá bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ  

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 cập nhật ngày 18/7/2019
[18.7.2018; 16:50]

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 cập nhật ngày 18/7/2019 http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC - NGU VAN 2019.xls; http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC - QLHCNN 2019.xls; http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Quyet dinh/VC - TOAN ...