► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide Show


khai giảng  
khai giảng  
khai giảng  
khai giảng  
khai giảng  
khai giảng  

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

HỘI NGHỊ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC TRƯỜNG THPT BẮC SƠN NĂM HỌC 2019 - 2020
[28.10.2018; 08:27]

Thực hiện công văn Số 2172/HDLT-SGDĐT-CĐN ngày 10/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2019 – 2020; Thực hiện Kế hoạch số 112b /KH-THPT-CĐCS ...


20/10
[22.10.2018; 17:08]

   Tin tức nhà trường

HỘI NGHỊ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC TRƯỜNG THPT BẮC SƠN NĂM HỌC 2019 - 2020
[28.10.2018; 08:27]

Thực hiện công văn Số 2172/HDLT-SGDĐT-CĐN ngày 10/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh ...

   Phụ nữ Việt Nam 20/10

HỘI NGHỊ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC TRƯỜNG THPT BẮC SƠN NĂM HỌC 2019 - 2020
[28.10.2018; 08:27]

Thực hiện công văn Số 2172/HDLT-SGDĐT-CĐN ngày 10/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh ...