► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide Show


khai giảng  
khai giảng  
khai giảng  
khai giảng  
khai giảng  
khai giảng  

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ THÁNG 12- “THANH NIÊN HỌC TẬP- RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC “ VÀ TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP TÍCH CỰC
[17.12.2019; 14:32]

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ THÁNG 12: “THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC “ VÀ TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP TÍCH ...


20/10
[22.10.2018; 17:08]