► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide show   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

TÍCH CỰC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC BUỔI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN
[15.10.2018; 13:54]

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng mục tiêu của chương trình ...


   Hoạt động chung

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT CAO LỘC TẠI BIÊN GIỚI LẠNG SƠN – TRUNG QU
[26.9.2018; 09:41]

HOẠT ĐỘNG TRẢI  NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT CAO LỘC TẠI  BIÊN GIỚI LẠNG SƠN – TRUNG ...

   Hoạt động tổ chuyên môn

TÍCH CỰC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC BUỔI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN
[15.10.2018; 13:54]

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và ...