► Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020       ► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

   ẢNH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, CÁC TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG


Ảnh hội đồng trường+Tổ CM  
Tổ Toán  
Tổ Lý- Tin -CN  
Tổ Văn Phòng  
Tổ Anh  
Tổ Văn  
Tổ Sinh- Hóa- TD  
Tổ Sử- Địa- GDCD  
 
 
 
 
 
 
 

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CAO LỘC NHIỆM KỲ 2020 -2025
[30.5.2020; 18:01]

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CAO LỘC NHIỆM KỲ 2020 -2025   Căn cứ chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐB, ngày 24/02/2020 của Ban Chấp ...