► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide show


06.11-Ngày Quốc tế Phòng chống khai thác môi trường trong Chiến tranh và xung đột vũ trang  
12.11-Ngày truyền thống công nhân Mỏ Việt Nam  
14.11-Ngày Bệnh dư đường Thế giới  
16.11-Ngày Khoan dung Quốc tế  
20.11-Ngày Thiếu nhi Thế giới  
20.11-Ngày Nhà giáo Việt Nam  
21.11-Ngày Truyền hình Thế giới  
25.11-Ngày Quốc tế Xoá bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ  

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

tập huấn
[14.11.2019; 10:18]

1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN
I/ CÁC QUY TẮC CHUNG ......................................................................................... 2
II/ TỔNG QUAN VỀ PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN.................................................. 2
2.1. Màn hình làm ...


   Tin tức

tập huấn
[14.11.2019; 10:18]

1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN
I/ CÁC QUY TẮC CHUNG ......................................................................................... 2