► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

TỔNG KẾT GIẢI BÓNG CHUYỀN HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019
[13.11.2018; 10:07]

Thực hiện theo KH HĐ năm học 2018-2019 của trường THPT chuyên CVA Thực hiện theo KH HĐ năm học 2018-2019 của Tổ TD-QPAN và được sự chỉ đạo của Chi bộ, BGH nhà trường, tổ TD-QPAN đã lên kế hoạch tổ chức giải Bóng chuyền nam cho HS trong toàn trường nhằm chào mừng lễ kỉ niệm ...


   Tin hoạt động chung của nhà trường

TỔNG KẾT GIẢI BÓNG CHUYỀN HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019
[13.11.2018; 10:07]

Thực hiện theo KH HĐ năm học 2018-2019 của trường THPT chuyên CVA Thực hiện theo KH HĐ năm học 2018-2019 của Tổ TD-QPAN và được sự chỉ đạo của Chi ...

   Công nghệ thông tin

TỔNG KẾT GIẢI BÓNG CHUYỀN HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019
[13.11.2018; 10:07]

Thực hiện theo KH HĐ năm học 2018-2019 của trường THPT chuyên CVA Thực hiện theo KH HĐ năm học 2018-2019 của Tổ TD-QPAN và được sự chỉ đạo của Chi ...

   Tin hoạt động Đoàn và Công đoàn

TỔNG KẾT GIẢI BÓNG CHUYỀN HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019
[13.11.2018; 10:07]

Thực hiện theo KH HĐ năm học 2018-2019 của trường THPT chuyên CVA Thực hiện theo KH HĐ năm học 2018-2019 của Tổ TD-QPAN và được sự chỉ đạo của Chi ...

   Tin hoạt động của tổ chuyên môn

TỔNG KẾT GIẢI BÓNG CHUYỀN HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019
[13.11.2018; 10:07]

Thực hiện theo KH HĐ năm học 2018-2019 của trường THPT chuyên CVA Thực hiện theo KH HĐ năm học 2018-2019 của Tổ TD-QPAN và được sự chỉ đạo của Chi ...