► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
[9.10.2018; 16:13]

   Thực hiện công văn số 2214/SGDĐT-HKH của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn, trường THPT Chuyên Chu Văn An đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 301/KH-CVA, với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về ...