► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   TRƯỜNG THPT ĐÌNH LẬP   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên
[26.9.2018; 09:19]

Sáng ngày 21/9, đoàn Giám sát của Trung ương Đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Luật Thanh niên 2005; các chính sách liên quan đến đào tạo ...


   Đoàn thanh niên

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên
[26.9.2018; 09:19]

Sáng ngày 21/9, đoàn Giám sát của Trung ương Đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện ...