► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Thông báo chung
Quản trị-Trường THPT - [26.09.2018; 09:40:16]

Thời gian 8h00 địa chỉ phòng họp tầng 4 Sở GD&ĐT yêu cầu: Các đơn vị cử 1 lãnh đạo cùng 2 nhân viên kỹ thuật tham dự Chuẩn bị: 2 máy tính cá nhân, ổ cắm và các thiết bị phục vu khác.