► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide show


06.11-Ngày Quốc tế Phòng chống khai thác môi trường trong Chiến tranh và xung đột vũ trang  
12.11-Ngày truyền thống công nhân Mỏ Việt Nam  
14.11-Ngày Bệnh dư đường Thế giới  
16.11-Ngày Khoan dung Quốc tế  
20.11-Ngày Thiếu nhi Thế giới  
20.11-Ngày Nhà giáo Việt Nam  
21.11-Ngày Truyền hình Thế giới  
25.11-Ngày Quốc tế Xoá bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ  

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

TRƯỜNG THPT ĐỒNG BÀNH HƯỞNG ỨNG -TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019-
[25.10.2019; 18:56]

TRƯỜNG THPT ĐỒNG BÀNH HƯỞNG ỨNG "TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019" Thực hiện theo công văn số 2214/SGDĐT-HKH ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và đào tạo Lạng Sơn về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ...


   tin vắn

chuẩn bị cho ngoại khóa
[26.9.2018; 09:36]

Nhà trường đề nghị: - Đ/c Nông Đình Thanh + BTV Đoàn: chuẩn bị nhà đa năng, máy tính+ Máy chiếu (Lưu ý: Tải nội ...

   Tin tức - Sự kiện

TRƯỜNG THPT ĐỒNG BÀNH HƯỞNG ỨNG -TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019-
[25.10.2019; 18:56]

TRƯỜNG THPT ĐỒNG BÀNH HƯỞNG ỨNG "TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019" Thực hiện theo công văn số 2214/SGDĐT-HKH ngày 16 tháng 9 ...