► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide show


06.11-Ngày Quốc tế Phòng chống khai thác môi trường trong Chiến tranh và xung đột vũ trang  
12.11-Ngày truyền thống công nhân Mỏ Việt Nam  
14.11-Ngày Bệnh dư đường Thế giới  
16.11-Ngày Khoan dung Quốc tế  
20.11-Ngày Thiếu nhi Thế giới  
20.11-Ngày Nhà giáo Việt Nam  
21.11-Ngày Truyền hình Thế giới  
25.11-Ngày Quốc tế Xoá bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ  

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐĂNG
[30.11.2018; 09:30]

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐĂNG             Trường THPT Đồng Đăng được quyết định thành lập chính thức ngày 15 tháng 10 năm 2002, trên cơ sở tách ra từ phân trường của Trường THPT Cao Lộc, ...