► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide show


06.11-Ngày Quốc tế Phòng chống khai thác môi trường trong Chiến tranh và xung đột vũ trang  
12.11-Ngày truyền thống công nhân Mỏ Việt Nam  
14.11-Ngày Bệnh dư đường Thế giới  
16.11-Ngày Khoan dung Quốc tế  
20.11-Ngày Thiếu nhi Thế giới  
20.11-Ngày Nhà giáo Việt Nam  
21.11-Ngày Truyền hình Thế giới  
25.11-Ngày Quốc tế Xoá bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ  

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi năm học 2018-2019 trường THPT DTNT
[4.12.2018; 14:38]

Một số hình ảnh của hội thi ...


   Tổ Lý - Hóa - Sinh - C Nghệ

Sử dụng bảng tương tác thông minh
[31.10.2018; 21:27]

LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ.           Hiện nay, bảng tương tác thông minh đã được nhiều trường học ...

   Ban Giám Hiệu

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019
[26.10.2018; 15:06]

Vào 13h30 ngày 25/10/2018 tại phòng hội đồng trường THPT DTNT tỉnh đã diễn ra Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học ...

   Tổ Văn - Sử - TD - QPAN

Tiêu đề bài viết
[18.10.2018; 20:16]

TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH TỔ: VĂN SỬ TD GDQP KH: 04-Tổ Văn Sử TD GDQP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...

   Tổ Anh - Địa - GDCD

Tiêu đề bài viết
[18.10.2018; 20:16]

TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH TỔ: VĂN SỬ TD GDQP KH: 04-Tổ Văn Sử TD GDQP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...