► Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020       ► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

   slide show


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

NGOẠI KHÓA TỔ VĂN SƯ TD QPAN VỚI CHỦ ĐỀ “HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN DÂN TỘC”
[25.1.2021; 08:54]

  Tìm về với văn học dân gian là hướng về cội nguồn của dân tộc, về với lịch sử con rồng cháu tiên: Lịch sử của 4000 năm dựng nước và giữ nước, là về với những phong tục tập quán tự ngàn đời “tóc mẹ thì bới sau đầu, cha mẹ thương ...


   Tổ Toán - Tin

Ngoại khóa tổ Toán - Tin
[15.10.2020; 19:44]

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường THPT DTNT Tỉnh; Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn năm học 2020 - 2021 của Tổ Toán - ...

   Tổ Lý - Hóa - Sinh- C Nghệ

Hoạt động trải nghiệm tổ Lý hóa sinh CN
[31.1.2019; 23:48]

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH DO TỔ LÝ-HÓA-SINH THỰC HIỆN             Hoạt động học ...

   Ban Giám Hiệu

Hội thảo công tác GVCN năm học 2020-2021
[30.12.2020; 19:40]

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về vị trí, vai trò và yêu cầu của công tác giáo viên chủ ...

   Tổ Văn - Sử - TD - QPAN

NGOẠI KHÓA TỔ VĂN SƯ TD QPAN VỚI CHỦ ĐỀ “HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN DÂN TỘC”
[25.1.2021; 08:54]

  Tìm về với văn học dân gian là hướng về cội nguồn của dân tộc, về với lịch sử con rồng cháu tiên: Lịch sử của 4000 ...

   Tổ Anh - Địa - GDCD

NGOẠI KHÓA TỔ VĂN SƯ TD QPAN VỚI CHỦ ĐỀ “HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN DÂN TỘC”
[25.1.2021; 08:54]

  Tìm về với văn học dân gian là hướng về cội nguồn của dân tộc, về với lịch sử con rồng cháu tiên: Lịch sử của 4000 ...