► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide show   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

Tiêu đề bài viết
[18.10.2018; 20:16]

TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH TỔ: VĂN SỬ TD GDQP KH: 04-Tổ Văn Sử TD GDQP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                       ...


Tiêu đề bài viết
[18.10.2018; 14:39]

   Tin hoạt động của nhà trường

TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH: NGOẠI KHÓA GIÁO DỤC SKSSVTN VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
[18.10.2018; 19:33]

Nhằm giúp cho các em học sinh có những kiến thức cơ bản về giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên. Định hướng cho các em học ...

   Hoạt động chuyên môn

TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH: NGOẠI KHÓA GIÁO DỤC SKSSVTN VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
[18.10.2018; 19:33]

Nhằm giúp cho các em học sinh có những kiến thức cơ bản về giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên. Định hướng cho các em học ...

   Hoạt động Đoàn Thanh Niên

Tết trung thu
[26.9.2018; 09:42]

Tối thứ 2 ngày 24/9/2018 Đoàn trường tổ chức Tết trung thu 2018 cho toàn thể các em học sinh trong trường  ...

   Tổ Lý - Hóa - Sinh - C Nghệ

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ Tại Đồi Khỉ - TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
[18.10.2018; 14:39]

    SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN TRƯỜNG THPT DT NỘI TRÚ          
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ ...

   Ban Giám Hiệu

TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH: NGOẠI KHÓA GIÁO DỤC SKSSVTN VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
[18.10.2018; 19:33]

Nhằm giúp cho các em học sinh có những kiến thức cơ bản về giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên. Định hướng cho các em học ...

   Tổ Văn - Sử - TD - QPAN

Tiêu đề bài viết
[18.10.2018; 20:16]

TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH TỔ: VĂN SỬ TD GDQP KH: 04-Tổ Văn Sử TD GDQP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...

   Tổ Anh - Địa - GDCD

Tiêu đề bài viết
[18.10.2018; 20:16]

TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH TỔ: VĂN SỬ TD GDQP KH: 04-Tổ Văn Sử TD GDQP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...