► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide show   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

Về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang
[26.9.2018; 10:03]

- Thực hiện theo Thông Báo số 446/TB-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn “Về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang”. 
- Thực hiện theo hướng dẫn và chỉ đạo ...


   Hoạt động Đoàn

Về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang
[26.9.2018; 10:03]

- Thực hiện theo Thông Báo số 446/TB-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn “Về việc ngừng các ...