► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Slide show   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

Hội nghị phụ huynh lần 1
[26.9.2018; 09:17]

HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH LẦN I , TRUYỀN THÔNG DSKHH VÀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH NĂM HỌC 2018-2019   Tác giả: Dương Thị Thiềm    Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả năm học 2017-2018 và tiếp tục đưa ra sự thống nhất trong công tác phối hợp giữa Gia đình ...


   Hoạt động

Hội nghị phụ huynh lần 1
[26.9.2018; 09:17]

HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH LẦN I , TRUYỀN THÔNG DSKHH VÀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH NĂM HỌC 2018-2019   Tác giả: Dương Thị ...