► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide show   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

TRƯỜNG THPT TÚ ĐOẠN TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM TẠI TỈNH CAO BẰNG
[31.10.2018; 19:37]

TỔ NGỮ VĂN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRƯỜNG THPT TÚ ĐOẠN TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM TẠI TỈNH CAO BẰNG Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trường THPT Tú Đoạn và tổ chuyên môn nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học ...


   Tổ KHXH

TRƯỜNG THPT TÚ ĐOẠN TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM TẠI TỈNH CAO BẰNG
[31.10.2018; 19:37]

TỔ NGỮ VĂN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRƯỜNG THPT TÚ ĐOẠN TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM TẠI TỈNH CAO BẰNG Thực hiện Kế hoạch ...