► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tổ KHXH


Hoạt động trải nghiệm tại tỉnh Hòa Bình của học sinh trường THPT Tú Đoạn
Số lượt xem83 Thời gian17.4.2019-20:38 Người đăngChu Văn Chiều-Trường THPT

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CỦA HỌC SINH  GIỎI  KHỐI 10, 11 TRƯỜNG THPT TÚ ĐOẠN TẠI TỈNH HÒA BÌNH   Trong hai ngày ...


TRƯỜNG THPT TÚ ĐOẠN TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM TẠI TỈNH CAO BẰNG
Số lượt xem245 Thời gian31.10.2018-19:37 Người đăngChu Văn Chiều-Trường THPT

TỔ NGỮ VĂN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRƯỜNG THPT TÚ ĐOẠN TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM TẠI TỈNH CAO BẰNG Thực hiện Kế hoạch ...