► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tổ KHXH
  3. TAP HUAN


TẬP HUẤN

(Thời gian8.10.2018 - 14:19;Người đăngc3_tudoan_admin;Số lượt xem 3)

Tập  huấn CNTT Năm 2018 -2019

         
         
         
         
         


    Các tin khác