► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide show   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

Tiêu đề bài viết
[26.9.2018; 09:34]

    SỞ GD VÀ ĐT LẠNG SƠN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT VĂN LÃNG                        Độc lập – Tự do – ...


   Tổ Toán Tin

Tiêu đề bài viết
[26.9.2018; 09:34]

    SỞ GD VÀ ĐT LẠNG SƠN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ...

   Giáo dục pháp luật

Tiêu đề bài viết
[26.9.2018; 09:34]

    SỞ GD VÀ ĐT LẠNG SƠN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ...