► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Một số hình ảnh hoạt động


Hội đồng giáo dục nhà trường  
Hội đồng GVCN năm học 2018 -2019  
BGH tặng sách cho các tổ chuyên môn  
Hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019  

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Hoạt động chuyên môn

Nâng cao hiệu quả công tác ôn luyện đội tuyển Học sinh giỏi
[18.10.2018; 08:47]

   Trong giai đoạn hiện nay chúng ta đều biết rằng nhân tài có vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng ...

   Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Việt Bắc tổ chức ngày hội gói bánh chưng- chung tay vì người nghèo.
[28.1.2018; 08:41]

“ XUÂN YÊU THƯƠNG”- HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG                            THPT VIỆT BẮC ...