► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Chi tiết văn bản

Số hiệu1021
Đơn vị đăng tảiPhòng KHTC, Sở GDĐT
Cấp ban hànhCấp Tỉnh
Ngày ký23-7-2019
Chức vụGiám đốc
Người kýTrần Quốc Tuấn
Trích yếuVề việc thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025
Tóm tắt nội dung
tệp đính kèm

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_khtc/1021.signed.pdfhttp://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_khtc/02_Phu luc 01-Don de nghi ho tro KP XD phong hoc.dochttp://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_khtc/03_Phu luc 02-Don de nghi ho tro thu nhap cho GV.dochttp://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_khtc/04_Phu luc 03 - Ho so quan ly dau tu XD.dochttp://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_khtc/05_Bieu so 01,02,03 - Bieu tong hop nhu cau KP ho tro thu nhap.xlsTóm tắt nội dung, tệp đính kèm


Quay lại