► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Chi tiết văn bản

Số hiệu2709181
Đơn vị đăng tảiTT GDTX 2 tỉnh
Cấp ban hànhCấp Trường
Ngày ký27-9-2018
Chức vụ
Người kýBan tổ chức sở GD-ĐT
Trích yếu
Tóm tắt nội dung
tệp đính kèm

CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG

Vận hành, khai thác phòng họp trực tuyến và website ngành năm 2018

 

Thời gian: Ngày 26, 27/9/2018;

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Sở GDĐT

 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

 

Khai thác thông tin và vận hành website

08h00 - 08h20

- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc

- Phòng KTKĐ

- Lãnh đạo Sở

 

08h20 - 09h20

- Giới thiệu, hướng dẫn khai thác thông tin trên website

- Hướng dẫn quản trị và đăng, duyệt bài trên website

- Lê Đình Quyến

- Nguyễn Thành Trung

 

9h20 - 09h30

Nghỉ giải lao

 

 

09h30 -11h30

- Thực hành khai thác thông tin trên website

- Thực hành quản trị và đăng, duyệt bài

BTC, Học viên

 

Kết nối và vận hành phòng họp trực tuyến

14h00 - 14h45

- Hướng dẫn kết nối, vận hành phòng họp trực tuyến

- Hướng dẫn thuyết trình trên phòng họp trực tuyến

- Lê Đình Quyến

- Nguyễn Thành Trung

 

14h45 - 15h30

Thực hành vận hành phòng họp trực tuyến

BTC, Học viên

 

15h30 - 15h40

Nghỉ giải lao

 

 

15h40 - 17h00

Thực hành vận hành phòng họp trực tuyến và mô hình phòng họp trực tuyến 2 màn hình

BTC, Học viên

 

 

                                                                                                             BAN TỔ CHỨC


Quay lại