► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

   Chi tiết văn bản

Số hiệu2959/SGDĐT - GDTrH
Đơn vị đăng tảiPhòng GDTrH, Sở GDĐT
Cấp ban hànhCấp Tỉnh
Ngày ký4-12-2019
Chức vụPhó Giám đốc Sở GDĐT
Người kýHà Thị Khánh Vân
Trích yếuThông báo kết quả cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2019 - 2020
Tóm tắt nội dung
tệp đính kèm

Căn cứ Thông tư  số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 38) về việc Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT); Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư  số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 4228/BGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2019 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai, phát động và hướng dẫn thực hiện công tác nghiên cứu KHKT trong giáo viên và học sinh trung học; tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm 2019 từ ngày 25/11/2019 đến 27/11/2019, kết quả cụ thể như sau: (chi tiết trong các file đính kèm):

- Công văn thông báo: http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdtrh/van ban thang 12 nam 2019/CV thong bao ket qua Cuoc thi KHKT cap tinh nam hoc 19-20.doc

- Kết quả lĩnh vực vật lý - kĩ thuật: http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdtrh/van ban thang 12 nam 2019/ket qua linh vuc vat ly - ki thuat.pdf

- Kết quả lĩnh vực hóa - sinh: http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdtrh/van ban thang 12 nam 2019/ket qua linh vuc Hoa - Sinh.pdf

- Kết quả lĩnh vực KHXH và hành vi: http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdtrh/van ban thang 12 nam 2019/ket qua linh vuc KHXH và hành vi.pdf

 


Quay lại