► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Chi tiết văn bản

Số hiệu2932/SGDĐT - GDTrH
Đơn vị đăng tảiPhòng GDTrH, Sở GDĐT
Cấp ban hànhCấp Tỉnh
Ngày ký2-12-2019
Chức vụGiám đốc
Người kýTrần Quốc Tuấn
Trích yếuTriệu tập cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng triển khai CTGDPT mới tại Hà Nội
Tóm tắt nội dung
tệp đính kèm

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-BGDĐT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành kế hoạch chi tiết các hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán; Công văn số 5380/BGDĐT-GDTrH ngày 26/11/2019 của Ban Quản lý ETEP Trung ương về việc tổ chức tập huấn mô đun 1 cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, Công văn số 688/CV – HVQLGD ngày 26/11/2019 của Học viện Quản lý Giáo dục về việc tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán của tỉnh Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch bồi dưỡng CBQL phổ thông cốt cán năm 2019 để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, cụ thể như sau:(chi tiết trong tệp đính kèm)

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdtrh/van ban thang 12 nam 2019/Cong van trieu tap CBQL cot can tham gia boi duong tai Ha Noi.doc


Quay lại