► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Chi tiết văn bản

Số hiệu2278/QĐ-SGDĐT
Đơn vị đăng tảiPhòng KTKĐ, Sở GDĐT
Cấp ban hànhCấp Tỉnh
Ngày ký3-8-2018
Chức vụGIÁM ĐỐC
Người kýTrần Quốc Tuấn
Trích yếuThành lập tổ giám sát, nghiệm thu việc lắp đặt phòng họp trực tuyến giai đoạn 3 tại 11 phòng GDĐT và 03 trường THPT
Tóm tắt nội dung
tệp đính kèm
Điều 1. Thành lập tổ giám sát, nghiệm thu việc lắp đặt phòng họp trực tuyến giai đoạn 3 tại 11 phòng GDĐT và 03 trường THPT (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Tổ giám sát, nghiệm thu việc lắp đặt phòng họp trực tuyến có nhiệm vụ: Giám sát, nghiệm thu phòng họp trực tuyến tại các phòng GDĐT và các trường THPT có tên trong danh sách.
Nhiệm vụ của từng thành viên do Tổ trưởng phân công.
Thời gian làm việc: Từ ngày 08/8/2018 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Kinh phí: Công tác phí, kinh phí đi lại của các thành viên do Sở GDĐT chi trả theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng cơ quan Sở, Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường THPT và các ông, bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Quay lại