► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

Chuyên đề "Luật biên giới Quốc Gia"
[10.12.2018; 10:45]

Ngày 10 tháng 12 năm 2018 Ban GDPL trung tâm GDTX 1 tỉnh đã triển khai tới CB, GV, NV và HS chuyên đề " Luật biên giới Quốc gia". Luật Biên giới Quốc Gia Việt Nam gồm 6 chương và 41 điều, qua đó GV và HS nắm được những nội dung cơ bản về luật biên giới của Việt ...


   tin hoạt động

Chuyên đề "Luật biên giới Quốc Gia"
[10.12.2018; 10:45]

Ngày 10 tháng 12 năm 2018 Ban GDPL trung tâm GDTX 1 tỉnh đã triển khai tới CB, GV, NV và HS chuyên đề " Luật biên giới Quốc gia". Luật ...