► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

Sinh hoạt chuyên môn Khối Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên lần I- năm học 2018-2019
[10.1.2018; 16:02]

Đây là một trong những hoạt động sinh hoạt, trao đổi chuyên môn có ý nghĩa được tổ chức định kỳ hàng năm của các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên tỉnh Lạng Sơn, mỗi năm học tổ chức hai lần. Năm ...


   Tết trồng cây 2019

Sinh hoạt chuyên môn Khối Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên lần I- năm học 2018-2019
[10.1.2018; 16:02]

Đây là một trong những hoạt động sinh hoạt, trao đổi chuyên môn có ý nghĩa được tổ chức định kỳ hàng năm của các ...

   shcm khoi

   Tin liên kết đào tạo

BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP LỚP CỬ NHÂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NIÊN KHÓA 2015-2018
[27.9.2018; 09:43]

Sáng ngày 05 tháng 5 năm 2018, Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ...