► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

HỘI NGHỊ “PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2019”
[30.4.2019; 22:13]

HỘI NGHỊ “PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2019” Thực hiện Chương trình số 10/CTr-BCĐ, ngày 14/3/2019 của Ban chỉ đạo 138 huyện Cao Lộc về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019, ngày ...