► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

CHUYÊN ĐỀ: BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018
[23.10.2018; 08:39]

CHUYÊN ĐỀ “ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018”       Thực hiện công văn số 2020/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về kế hoạch thực hiện Tháng hành ...


   tin tức

CHUYÊN ĐỀ: BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018
[23.10.2018; 08:39]

CHUYÊN ĐỀ “ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018”       Thực hiện ...