► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Thông báo chung
Quản trị-Trung tâm GDTX - [27.09.2018; 09:54:41]

Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX Tràng Định tổ chức Đại hội đoàn mẫu vào 14h ngày 28 tháng 9 năm 2018. Yêu cầu bí thư, phó bí thư các lớp đến tham dự đầy đủ