► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 1. Trang chủ
 2. TOM TAT THANH TICH CA NHAN DE NGHI TANG...


TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 15 NĂM 2020

Số lượt xem93;Thời gian5.2.2020-11:41;Người đăngNguyễn Văn Hà

I. Bà Lê Thị Mạnh Khương - Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Chu Văn An

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác

NGƯT năm:.. (đối với xét NGND)

Trình

độ

được

đào tạo

Giới tính

Dân

tộc

Năm

vào

ngành

Số

năm trực tiếp

giảng

dạy

Số cải tiến,

SKKN

giáo trình, NCKH,

bài báo KH,

Đào tạo sau đại học

Số

năm

CSTĐ

(GV giỏi)

HCLĐ hoặc BK Số phiếu đạt và tỷ lệ %

Quần

chúng

Hội

đồng

cơ sở

Hội đồng

huyện

Hội

đồng

tỉnh,

Bộ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Bà Lê Thị Mạnh Khương

1974

Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Chu Văn An

Thạc sĩ Nữ Kinh 1996 23 10 01 GVG Tỉnh, 01 CSTĐ Tỉnh, 13CSTĐCS. 13 BK cấp Tỉnh, 01 BK cấp Bộ, 02 BK Tổng  LĐLĐVN, 01 BK CĐGDVN

64/71

(90,14%)

12/12 (100%)    

Tóm tắt thành tích của nhà giáo Lê Thị Mạnh Khương:

 1. Đồng chí Lê Thị Mạnh Khương là nhà giáo có lập trường tư tưởng vững vàng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Là đảng viên gương mẫu, Năm 2018, 2019 được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gia đình được công nhận gia đình văn hóa.
 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, được học sinh, đồng nghiệp, nhân dân kính trọng. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có tài năng sư phạm, có nhiều công lao trong sự nghiệp giáo dục, giảng dạy đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao, có nhiều học sinh giỏi cấp Quốc gia, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy, giáo dục cấp ngành.

            - Là giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định chuẩn nghề nghiệp, xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

            - Có 10 sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong giảng dạy, trong quản lý được Hội đồng khoa học ngành giáo dục tỉnh đánh giá, xếp loại khá trở lên.

            - Thành tích trong bồi dưỡng học sinh và bồi dưỡng giáo viên:

+ Có 49 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia (10 giải nhì, 23 giải ba, 16 giải khuyến khích) và trên 80 học sinh đạt giải cấp tỉnh.

            + 01 lần đạt danh diệu CSTĐ cấp Tỉnh (Năm 2008); 13 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) và giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2006).

            + Giúp đỡ, bồi dưỡng được 03 giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp Tỉnh.

            - Các hình thức khen thưởng đạt được: Được tặng nhiều giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo và 17 Bằng khen cấp Bộ và cấp Tỉnh,

 1. Có 23 năm công tác tại trường THPT chuyên Chu Văn An, trong đó trực tiếp giảng dạy 17 năm và 06 năm làm công tác quản lí, từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Đoàn trường, tổ trưởng chuyên môn, Phó Chủ tịch Công đoàn; có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội. Có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị trở thành Tập thể lao động xuất sắc, là đơn vị luôn dẫn đầu khối thi đua; góp phần xây dựng, ổn định và phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và địa phương; được đồng nghiệp thừa nhận là giáo viên giỏi tiêu biểu của cấp học.

 II. Bà Đỗ Thị Ngọc Tĩnh - Phó Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Văn Thụ

 

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác

NGƯT năm:.. (đối với xét NGND)

 

Trình

độ

được

đào tạo

 
Giới tính 

Dân

tộc

 

Năm

vào

ngành

 

Số

năm trực tiếp

giảng

dạy

 

Số cải tiến,

SKKN

giáo trình, NCKH,

bài báo KH,

Đào tạo sau đại học

 

Số

năm

CSTĐ

(GV giỏi)

 
HCLĐ hoặc BK  Số phiếu đạt và tỷ lệ %   

Quần

chúng

Hội

đồng

cơ sở

Hội đồng

huyện

Hội

đồng

tỉnh,

Bộ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Bà Đỗ Thị Ngọc Tĩnh

1966

Phó Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Văn Thụ

 

Thạc sĩ Nữ Kinh 1987 20 10 SKKN 11 lần được tặng DH CSTĐ, GVG 08 BK cấp Tỉnh, Bộ

75/75

(100%)

11/11 (100%)    

 

        Tóm tắt thành tích của nhà giáo Đỗ Thị Ngọc Tĩnh: 

 1. Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Tĩnh là nhà giáo có lập trường tư tưởng vững vàng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Là đảng viên gương mẫu, liên tục 5 năm liền được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gia đình được công nhận gia đình văn hóa.
 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu, hết lòng vì học trò; là tấm gương sáng cho học sinh và đồng nghiệp noi theo, được học sinh yêu quý, đồng nghiệp tín nhiệm, nhân dân kính trọng, tin tưởng. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có năng lực quản lí, đề ra được những giải pháp tích cực trong việc nâng cao chất lượng học sinh giỏi các cấp và chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Có tài năng sư phạm, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, giảng dạy đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao, có nhiều học sinh giỏi cấp Tỉnh; giúp đỡ được nhiều giáo viên trưởng thành về chuyên môn, trở thành giáo viên giỏi cấp Tỉnh; có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy, giáo dục cấp ngành.

          - Xếp loại chuẩn Phó Hiệu trưởng xuất sắc, xếp loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          - Có 10 sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong giảng dạy, trong quản lý được Hội đồng khoa học ngành giáo dục  tỉnh đánh giá, công nhận.

          - Thành tích trong bồi dưỡng học sinh và bồi dưỡng giáo viên:

+ Có 09 học sinh giỏi cấp tỉnh.

          + 11 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (năm học: 2003 - 2004, 2004 - 2005, ..... 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019), chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh (năm học: 2018 - 2019) và giáo viên giỏi cấp cơ sở, cấp ngành.

          + Giúp đỡ, bồi dưỡng được 03 giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh.

          - Các hình thức khen thưởng đạt được: Được tặng nhiều giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo; được tặng 8 Bằng khen cấp Tỉnh, Bộ.

 1. Có 33 năm công tác trong ngàng giáo dục, trong đó: 20 năm trực tiếp giảng dạy, 13 năm làm công tác quản lý; có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành giáo dục và trong xã hội. Có nhiều đóng góp xây dựng các đơn vị công tác trở thành Tập thể lao động xuất sắc, được nhận nhiều Bàng khen, giấy khen của các cấp, các ngành; góp phần xây dựng, ổn định và phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và địa phương./.

 III. Bà Lê Ngọc Hà - Giáo viên trường PTDT Nội trú THCS huyện Văn Quan

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác

NGƯT năm:.. (đối với xét NGND)

  

Trình

độ

được

đào tạo

  
Giới tính  

Dân

tộc

  

Năm

vào

ngành

  

Số

năm trực tiếp

giảng

dạy

  

Số cải tiến,

SKKN

giáo trình, NCKH,

bài báo KH,

Đào tạo sau đại học

  

Số

năm

CSTĐ

(GV giỏi)

  
HCLĐ hoặc BK   Số phiếu đạt và tỷ lệ %      

Quần

chúng

Hội

đồng

cơ sở

Hội đồng

huyện

Hội

đồng

tỉnh,

Bộ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Bà Lê Ngọc Hà

1980

Giáo viên trường PTDT Nội trú THCS huyện Văn Quan

 

Đại học Nữ Kinh 2001 19 04 SKKN 12 lần được tặng DH CSTĐ, GVG cấp huyện 1 BK cấp Tỉnh

38/38

(100%)

10/10 (100%)    

         Tóm tắt thành tích của nhà giáo Lê Ngọc Hà:

 

 1. Đồng chí Lê Ngọc Hà là nhà giáo có lý tưởng cách mạng, Lập trường tư tưởng vững vàng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Là đảng viên gương mẫu, nhiều năm liền được xếp loại đảng viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ. Gia đình được công nhận gia đình văn hóa.
 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu, hết lòng vì học trò học trò; thực sự là tấm gương sáng cho học sinh và đồng nghiệp noi theo, được học sinh, đồng nghiệp, nhân dân kính trọng. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có tài năng sư phạm, có nhiều công lao trong sự nghiệp giáo dục, giảng dạy đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao, có nhiều học sinh giỏi cấp Tỉnh, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy, giáo dục cấp ngành.

          - Là giáo viên nhiều năm liên tục đạt loại xuất sắc theo quy định chuẩn nghề nghiệp, xếp loại viên chức xuất sắc.

          - Có 04 sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong giảng dạy được Hội đồng khoa học ngành giáo dục ngành đánh giá, xếp loại trung bình trở lên.

          - Thành tích trong bồi dưỡng học sinh và bồi dưỡng giáo viên:

+ Nhiều học sinh đạt giải cấp Tỉnh; 02 giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh, 02 giải Ba và nhiều giải khuyến khích.

+ 11 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và giáo viên dạy giỏi cấp huyện (năm học 2018-2019 đạt HD CSTĐCS)

+ Đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2013, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016.

          + Giúp đỡ, bồi dưỡng được 03 giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

          - Các hình thức khen thưởng đạt được: Được tặng nhiều Giấy khen của Sở Giáo dục và 01 Bằng khen cấp Tỉnh.

 1. Có 19 năm trực tiếp giảng dạy, nhiều năm liền giữ chức Tổ phó tổ chuyên môn tổ Khoa học Xã hội; có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội. Có nhiều đóng góp xây dựng sự nghiệp giáo dục của nhà trường và địa phương; được đồng nghiệp công nhận là giáo viên giỏi tiêu biểu của cấp học./.

 IVBà Lê Thúy Hòa - Tổ trưởng tổ Toán-Sinh, trường  THPT DTNT Tỉnh Lạng Sơn

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác

NGƯT năm:.. (đối với xét NGND)

  

Trình

độ

được

đào tạo

  
Giới tính  

Dân

tộc

  

Năm

vào

ngành

  

Số

năm trực tiếp

giảng

dạy

  

Số cải tiến,

SKKN

giáo trình, NCKH,

bài báo KH,

Đào tạo sau đại học

  

Số

năm

CSTĐ

(GV giỏi)

  
HCLĐ hoặc BK   Số phiếu đạt và tỷ lệ %      

Quần

chúng

Hội

đồng

cơ sở

Hội đồng

huyện

Hội

đồng

tỉnh,

Bộ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Bà Lê Thúy Hòa

1965

Tổ trưởng tổ Toán-Sinh, trường  THPT DTNT Tỉnh Lạng Sơn

 

Cử nhân Nữ Kinh 1986 33 11 SKKN 17 lần được tặng DH CSTĐ, GVG 03 BK cấp Tỉnh, Bộ

70/70

(100%)

12/12 (100%)    

Tóm tắt thành tích của nhà giáo Lê Thúy Hòa

 1. Đồng chí Lê Thúy Hòa là nhà giáo có lập trường tư tưởng vững vàng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Là đảng viên gương mẫu, liên tục 3 năm liền được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gia đình được công nhận gia đình văn hóa.
 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu, hết lòng vì học trò; là tấm gương sáng cho học sinh và đồng nghiệp noi theo, được học sinh yêu quý, đồng nghiệp tín nhiệm, nhân dân kính trọng, tin tưởng. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có tài năng sư phạm, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, giảng dạy đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao, có nhiều học sinh giỏi cấp Tỉnh; giúp đỡ được giáo viên trưởng thành về chuyên môn, trở thành giáo viên giỏi cấp Tỉnh; có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy, giáo dục cấp ngành.

          - Xếp loại chuẩn nghề nghiệp xuất sắc, xếp loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          - Có 11 sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong giảng dạy, trong quản lý được Hội đồng khoa học ngành giáo dục  tỉnh đánh giá, xếp loại trung bình trở lên.

          - Thành tích trong bồi dưỡng học sinh và bồi dưỡng giáo viên trong 5 năm trở lại đây:  Có 33 học sinh giỏi cấp tỉnh (01 giải nhất, 05 giải nhì, 08 giải ba, 19 giải khuyến khích)

          + 17 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (năm học: 2006 - 2007, 2007- 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017- 2018, 2018 - 2019) và giáo viên dạy giỏi cấp ngành (năm học: 1999 - 2000,  2001 - 2002, 2002 - 2003, 2003 - 2004)

+ 03 năm được tặng danh hiệu GVG cấp Tỉnh tại hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm học: 1999 - 2000, 2001 - 2002, 2007 - 2008)

+ 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh (năm học: 2007 - 2008, 2013 - 2014, 2016 - 2017)

          + Giúp đỡ, bồi dưỡng được 03 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

          - Các hình thức khen thưởng đạt được: Được tặng nhiều giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo; được tặng 03 Bằng khen cấp Tỉnh (năm: 2006, 2017), Bộ (năm: 2018).

 1. Có 33 năm trực tiếp giảng dạy, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành giáo dục và trong xã hội, nhiều năm liền giữ chức Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán. Có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị trở thành Tập thể lao động xuất sắc; góp phần xây dựng, ổn định và phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và địa phương./.

V. Ông Mai Quang Vinh - Tổ trưởng tổ Sử-Địa-GDCD, Trường THPT Việt bắc

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác

NGƯT năm:.. (đối với xét NGND)

  

Trình

độ

được

đào tạo

  
Giới tính  

Dân

tộc

  

Năm

vào

ngành

  

Số

năm trực tiếp

giảng

dạy

  

Số cải tiến,

SKKN

giáo trình, NCKH,

bài báo KH,

Đào tạo sau đại học

  

Số

năm

CSTĐ

(GV giỏi)

  
HCLĐ hoặc BK   Số phiếu đạt và tỷ lệ %      

Quần

chúng

Hội

đồng

cơ sở

Hội đồng

huyện

Hội

đồng

tỉnh,

Bộ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

 

 

Ông Mai Quang Vinh

1962

Tổ trưởng tổ Sử-Địa-GDCD, Trường THPT Việt bắc

Đại học Nam Kinh 1988 32 07 SKKN 10 lần được tặng DH CSTĐ, GVG cấp Tỉnh 08 BK cấp Tỉnh, Bộ

81/81

(100%)

13/13 (100%)    

 

 Tóm tắt thành tích của nhà giáo Mai Quang Vinh: 

 1. Đồng chí Mai Quang Vinh là nhà giáo có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; là đảng viên gương mẫu, liên tục nhiều năm liền được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gia đình được công nhận gia đình văn hóa.
 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, sống trung thực khiêm tốn, trong sáng giản dị ; tận tụy tâm huyết với nghề, làm việc có lương tâm nghề nghiệp, thương yêu, hết lòng vì học trò; là tấm gương sáng cho học sinh và đồng nghiệp noi theo, được học sinh yêu quý, đồng nghiệp tín nhiệm, nhân dân kính trọng, tin tưởng. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có năng lực về chuyên môn; có nhiều đổi mới trong quản lý, giáo dục học sinh qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm cũng như đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng thi THPT quốc gia, ôn tập phụ đạo học sinh  yến kém, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường; có nhiều học sinh giỏi cấp trường; cấp tỉnh giúp đỡ nhiều giáo viên tiến bộ trong chuyên môn thành giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh; có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng đạt hiệu quả trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm  được Sở GD công nhận.

         Nhiều năm là cộng tác viên thanh tra của Sở Giáo dục-Đào tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

          Năm 2006-2007, 2007-2008.tham gia  ôn thi  vòng 2 tốt nghiệp tại THPT Pác Khuông (Bình Gia) giáo viên và học sinh đánh giá cao. Năm học 2014-2015 tăng cường giảng dạy cho trường THPT Cao Lộc được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          - Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          - Có 07 sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong giảng dạy, trong công tác chủ nhiệm giáo dục học sinh cá biệt  được Hội đồng khoa học ngành giáo dục  Tỉnh đánh giá xếp loại khá.

          - Thành tích trong bồi dưỡng học sinh và bồi dưỡng giáo viên: Có 25 học sinh giỏi cấp tỉnh.có 03 học sinh giỏi Quốc gia; Giúp đỡ, bồi dưỡng được 3 giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh.

          + 07 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2005-2006, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) và Giáo viên dạy Giỏi cấp Tỉnh (1998-1999,2001-2002, 2003-2004).

          - Các hình thức khen thưởng đạt được: được tặng 06 Bằng khen của UBND tỉnh (năm 1997, 2000, 2002, 2003, 2006, 2018),  02 của Bộ GD&ĐT (năm 2006, 2017), được tặng nhiều giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo và của Công đoàn ngành

 1. Có 32 công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 32 năm trực tiếp giảng dạy, chủ nhiệm và làm công tác tổ trưởng chuyên môn; có uy tín trong ngành giáo dục và trong xã hội, được phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và xã hội tin yêu; có nhiều đóng góp trong công tác chuyên môn và giáo dục học sinh cá biệt góp phần nâng cao thành tích của nhà trường./.

 

   Các tin khác