► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động


SỞ GDĐT TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN- NGHIỆP VỤ CHO CBQL VÀ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC
Số lượt xem27 Thời gian21.8.2018-08:16 Người đăngLương Ánh Tuyết

SỞ GDĐT TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO CBQL VÀ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC Nhằm nâng cao hiệu ...


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TUYỂN SINH CẤP TRUNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020
Số lượt xem13 Thời gian21.8.2019-08:13 Người đăngLương Ánh Tuyết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TUYỂN SINH CẤP TRUNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020 Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ...


Hội nghị tổng kết công tác Y tế- Bảo hiểm y tế trường học năm học 2018 – 2019- triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020
Số lượt xem9 Thời gian21.8.2018-08:03 Người đăngLương Ánh Tuyết

Hội nghị tổng kết công tác Y tế, Bảo hiểm y tế trường học năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 ...


Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019- triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020
Số lượt xem135 Thời gian15.8.2018-14:21 Người đăngLương Ánh Tuyết

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 Lương Ánh ...


Công đoàn Giáo dục Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018 – 2019- triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
Số lượt xem58 Thời gian15.8.2019-14:08 Người đăngLương Ánh Tuyết

Công đoàn Giáo dục Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018 – 2019, triển khai ...