► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động


Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019
[16.8.2018; 15:21]
Người viết:sogd_vanphong_latuyet, lượt xem:1

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019   Đại biểu ...


Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; tổng kết 20 năm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 – 2017
[16.8.2018; 14:34]
Người viết:sogd_vanphong_latuyet, lượt xem:2

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ...


BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LẠNG SƠN PHỐI HỢP VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH HÈ NĂM 2018
[8.8.2018; 09:30]
Người viết:sogd_vanphong_latuyet, lượt xem:35

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LẠNG SƠN PHỐI HỢP VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH HÈ ...


TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHÒNG HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC MẦM NON, TIỂU HỌC GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 TỈNH LẠNG SƠN
[8.8.2018; 09:18]
Người viết:sogd_vanphong_latuyet, lượt xem:19

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHÒNG HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC MẦM NON, TIỂU HỌC  GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 ...


Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, giáo viên tiêu biểu năm học 2017 – 2018
[6.8.2018; 09:28]
Người viết:sogd_vanphong_latuyet, lượt xem:29

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, giáo viên tiêu biểu năm học 2017 – ...