► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. SQ LGQ4d4


BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LẠNG SƠN PHỐI HỢP VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH HÈ NĂM 2018

Số lượt xem408;Thời gian8.8.2018-09:30;Người đăngLương Ánh Tuyết

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LẠNG SƠN PHỐI HỢP VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

CẤP TỈNH HÈ NĂM 2018

 

Ngày 7/8/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cấp tỉnh năm 2018 với sự tham gia của 650 cán bộ, công chức, viên chức gồm: Trưởng Ban, Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy; Trưởng, Phó phòng GDĐT các huyện và thành phố; cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở GDĐT; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và tương đương các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm GDNN – GDTX; cán bộ quản lý, giáo viên các trường Cao đẳng Y tế, Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật, Cao đẳng nghề Lạng Sơn, trường THPT Chuyên Chu Văn An, THPT DTNT tỉnh, THPT Việt Bắc, THPT Hoàng Văn Thụ, TTGDTX 1 tỉnh, TT NN – TH. Tới dự và chỉ đạo Lớp bồi dưỡng chính trị có đồng chí Nông Văn Thảm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lạng Sơn, đồng chí Nông Thanh Hải- Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lạng Sơn; các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch Công đoàn ngành.

Đòng chí Nông Văn Thảm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, phát biểu khai mạc lớp học

Trong 2 ngày, 7/8/2018 – 8/8/2018, cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng chính trị hè được học tập 5 chuyên đề gồm: Những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2018; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; Những vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của ngành GDĐT.

Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức cho các đồng chí cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng; quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật và bổ sung những kiến thức lý luận chính trị thực tiễn và vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh nhà; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019 đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, tạo tâm thế cho một năm học mới.

Lương Ánh Tuyết – VP Sở GDĐT