► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. vhۜ-J


Công đoàn ngành Giáo dục Lạng Sơn - Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018 - 2023

Số lượt xem243;Thời gian16.10.2018-15:23;Người đăngLương Ánh Tuyết

Công đoàn ngành Giáo dục Lạng Sơn – Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2023

          Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Công đoàn ngành Giáo dục và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các huyện, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2023. Dự Lễ ký kết có đồng chí Lý Đức Thanh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc Sở GDĐT; đồng chí Hà Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, Chủ tịch LĐLĐ 11 huyện, thành phố cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban thuộc LĐLĐ tỉnh, các phòng thuộc Sở GDĐT, lãnh đạo đại diện Phòng GDĐT các huyện, thành phố.

                                     

Đ/c: Lý Đức Thanh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết

                                    

Đ/c: Trần Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết

          Trên cơ sở Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ, ngày 12/5/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Hướng dẫn sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện và xuất phát từ tình hình thực tiễn hoạt động của Công đoàn ngành Giáo dục và LĐLĐ các huyện, thành phố. Để đảm bảo triển khai các hoạt động mang tính ngành nghề đến công đoàn cơ sở trong ngành giáo dục thuộc LĐLĐ các huyện, thành phố quản lý, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2023 với LĐLĐ các huyện, thành phố gồm 3 chương, 11 điều.

                                 

Đ/c: Hà Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp

          Quy chế quy định một số nội dung và phương thức phối hợp giữa Công đoàn ngành Giáo dục Lạng Sơn và LĐLĐ các huyện, thành phố để thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và công tác giáo dục trên địa bàn các huyện, thành phố. Đảm bảo tính thống nhất của tổ chức công đoàn, không gây chồng chéo trong chỉ đạo cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng thời, Quy chế cũng chỉ rõ những nội dung phối hợp công tác bao gồm: công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, lao động; tổ chức các phong trào thi đua; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác kiểm tra, giám sát; công tác thông tin.

 

Các đơn vị tham gia ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2013

          Văn bản được ký kết góp phần tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong công tác, tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố được quy định trong Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn.

                                                                                                                                                 Tin, ảnh: Lan Anh – Công đoàn ngành Giáo dục Lạng Sơn