► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. Hoi nghi tong ket nam hoc...


Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ- chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học năm học 2019-2020

Số lượt xem325;Thời gian29.8.2019-16:43;Người đăngDương Hồng Minh

 

       Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ, chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học năm học 2019-2020

                 Ngày 26/8/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và và triển khai nhiệm vụ, chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học năm học 2019-2020

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdth/VAN NGHE TK.JPG

               Đến dự hội nghị có các đại biểu là  lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện Thành phố, lãnh đạo các phòng ban cơ quan Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường tiểu học trên toàn tỉnh

 

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdth/DAI BIEU DU HNTK2019.JPG

            Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Quốc Tuấn phát biểu khai mạc chỉ đạo hội nghị

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdth/phat bieu cua LD HNTK 2019-.jpg

            Năm học 2018-2019, giáo dục tiểu học tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và hình thức tổ chức, phương pháp đánh giá học sinh; chuyển từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức hoạt động học tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, chú ý các hoạt động trải nghiệm để học sinh vận dụng kiến thức, phát triển năng lực; xây dựng mô hình trường gắn với thực tiễn, tăng cường kĩ năng sống,… chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên và duy trì vững chắc.

           Căn cứ Chỉ thị nhiệm vụ năm học của toàn ngành, đồng thời trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học 2018 - 2019, khắc phục những hạn chế, tồn tại, năm học 2019 - 2020 giáo dục Tiểu học tập trung hoàn thành các điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 - 2021 với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

      1. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các trường có lớp tiểu học. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện từng địa phương.

         Tăng cường an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng/chống xâm hại và bạo lực học đường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường trong môi trường giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng cơ chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học. Tiếp tục thực hiện sâu rộng chủ đề của giáo dục tiểu học Lạng Sơn: Quản trị trường học - Thầy chất lượng – Trò thành công - Mô hình trường sáng tạo

      2. Tiếp tục thực hiện rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất các trường tiểu học đáp ứng điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 (CTGDPT 2018).

         Việc thực hiện dồn dịch các điểm trường lẻ, sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ tại các huyện, thành phố phải theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, tạo thuận lợi cho người dân; phù hợp với quy hoạch đáp ứng được các yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

         Bổ sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu, trong đó chú trọng các vùng khó khăn. Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu phòng học, nhà vệ sinh và công trình nước sạch, không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn theo quy định.

      3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.

         Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên đủ về số lượng theo định mức để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đủ về thành phần để thực hiện dạy học các môn học theo quy định của chương trình đảm bảo phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại một cách hợp lí hệ thống, quy mô trường, lớp đối với cấp tiểu học.

         Thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để chuẩn bị sẳn sàng cho việc triển khai CTGDPT 2018; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học; dự kiến phân công giáo viên dạy học lớp 1 năm học 2020-2021, đảm bảo 100% giáo viên dạy học lớp 1 theo chương trình mới được bồi dưỡng trước khi thực hiện nhiệm vụ.

        Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

     4. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo. Chỉ đạo thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; tăng cường các điều kiện để triển khai dạy học Tiếng Anh, dạy học Tin học theo chương trình mới được nhiều hơn. Chuẩn bị lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp và hiệu quả; tham gia biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong CTGDPT 2018.

      5. Tiếp tục quan tâm thực hiện kế hoạch tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, quản lý tốt mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT TH). Đánh giá hiệu quả giá trị cốt lõi, mô hình nhà trường gắn với thực tiễn cuộc sống đã triển khai thực hiện.

      6. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học. Tham mưu đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Nâng cao tỉ lệ và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí giáo dục; Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông. Đôn đốc kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục tiểu học trong công tác điều hành, quản lí, tổ chức các hoạt động dịch vụ giáo dục của nhà trường nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn, chất lượng.