► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. -2Ajx!xh  kx


Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2018 - 2023 giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Đại học Thái Nguyên

Số lượt xem196;Thời gian17.9.2018-07:56;Người đăngLương Ánh Tuyết

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tácgiai đoạn 2018 - 2023 giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Đại học Thái Nguyên

 

Ngày 13/9/2018, tại trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2018 - 2023 giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Đại học Thái Nguyên.  Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn). Về phía Đại học Thái Nguyên có GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; các Ban chức năng thuộc Đại học Thái Nguyên và lãnh đạo một số trường Đại học trực thuộc (Đại học Sư phạm, Y Dược, Công nghệ thông tin và truyền thông, Khoa học, Nông Lâm, Kinh tế và Quản trị kinh doanh).

 

GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động khoa học công nghệ giữa tỉnh Lạng Sơn và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2017. Theo báo cáo, mặc dù giai đoạn vừa qua giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lạng Sơn chưa có văn bản ký kết hợp tác cụ thể, tuy nhiên các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên đã tích cực, chủ động hợp tác với các ban ngành của tỉnh Lạng Sơn trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đại học Thái Nguyên đã đào tạo cho địa phương một số lượng lớn cán bộ có trình độ đại học, sau đại học, đặc biệt là cán bộ có trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, y học. Bên cạnh kết quả đạt được, việc hợp tác giữa hai bên còn những hạn chế: Các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên chưa cung cấp đầy đủ thông tin kịp thời về năng lực của nhà trường đến địa phương. Một số sở ban ngành tỉnh Lạng Sơn chưa thực sự tích cực, chủ động trao đổi, thống nhất đề xuất, tham mưu phương án triển khai các nội dung hợp tác, công tác phối hợp còn lúng túng, công tác chỉ đạo chưa kịp thời, công tác dự báo tình hình không sát, nguồn kinh phí còn hạn hẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu

 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đánhgiá kết quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động khoa học công nghệ giữa tỉnh Lạng Sơn và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2017

Sau khi thảo luận về các nội dung đề xuất hợp tác giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động khoa học công nghệ giữa UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2023. Nội dung hợp tác gồm: Hợp tác đào tạo nhân lực trình độ đại học, sau đại học; Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; bồi dưỡng cán bộ thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục và các nội dung khác. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và Giám đốc Đại học Thái Nguyên ký Biên bản ghi nhớ hợp tác

Cũng tại lễ ký kết, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, được tỉnh hết sức quan tâm và tập trung thực hiện. Tỉnh đánh giá cao sự đóng góp, hợp tác của Đại học Thái Nguyên trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học thời gian qua, mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển bền vững; Tỉnh sẽ sớm thống nhất lựa chọn các nội dung cụ thể để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018-2020./.

                                                                                                                                                                                        Phòng GDNN - GDTX