► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. CUC NHA GIAO VA CAN BO QUAN LY GIAO...


CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUÁN LÝ GIÁO DỤC- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

Số lượt xem211;Thời gian9.5.2019-07:51;Người đăngLương Ánh Tuyết

 

CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUÁN LÝ GIÁO DỤC, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀM VIỆC VỚI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

 

Thực hiện công văn số 626/NGNBQLGD-PTNGCB ngày 02/5/2019 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, ngày 07/5/2019, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GDĐT đã làm việc với Sở GDĐT Lạng Sơn nhằm nắm bắt tình hình thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại Lạng Sơn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng cùng các đồng chí thành viên trong Đoàn kiểm tra.Về phía Sở GDĐT có đồng chí Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng cơ quan Sở, phòng GDĐT huyện Cao Lộc, Trường THPT Chuyên Chu Văn An, THPT Việt Bắc.

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_vanphong/59982998_693761831056533_5107378690958819328_n.jpg

Đồng chí Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GDĐT phát biểu tại hội nghị

Trong năm học 2018-2019, toàn ngành có tổng số 19.061 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, về cơ bản đội ngũ đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ dạy và học; thực hiện tốt công tác rà soát mạng lưới trường lớp từng bước thực hiện tinh gọn bộ máy, tin giản biên chế; công tác quán triệt, triển khai các thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác bồi dưỡng thường xuyên được thực hiện hằng năm đã tác động tích cực đến phần lớn giáo viên, nhân viên trong việc tự học, tự bồi dưỡng với nhiều chuyên đề chuyên sâu phục vụ công tác quản lý và giảng dạy tại các nhà trường; tích cực tham mưu và ban hành các văn bản triển khai các quy định về đạo đức nhà giáo, các cơ sở giáo dục cụ thể hóa quy định đạo đức nhà giáo bằng việc ban hành quyết định quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử của đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên, người lao động trong nhà trường. 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số tồn tại, hạn chế: Số giáo viên hiện nay còn thiếu so với định mức quy định nhất là giáo viên mầm non. Một số đơn vị trường học quy mô nhỏ, số giáo viên rất ít (01 giáo viên/bộ môn) nên khó khăn trong việc dự giờ, đánh giá chuyên môn, thực hiện các quy trình của kiểm tra đánh giá, bồi dưỡng thường xuyên…, việc thu thập minh chứng đánh giá cho các tiêu chuẩn, tiêu chí chuẩn nghề nghiệp giáo viên gặp nhiều khó khăn do nhiều đơn vị, vùng miền có tính đặc thù cao; việc tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên ở một số đơn vị còn mang tính hình thức; vẫn còn tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

Tại buổi làm việc, Sở GDĐT đã có những đề xuất kiến nghị với các cấp có thẩm quyền của trung ương, Bộ GDĐT về chế độ tiền lương cho giáo viên, giao biên chế, số lượng người làm việc đủ theo định mức quy định đối với các cấp học, ban hành văn bản hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức trong các đơn vị sau khi sáp nhập.

Trong chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra trực tiếp đến các cơ sở giáo dục để nắm bắt tình hình thực tế tại phòng GDĐT huyện Cao Lộc và các trường: PTDTNT THCS xã Hải Yến, Tiểu học, mầm non xã Hải Yến (huyện Cao Lộc), trường THPT Việt Bắc, nghe báo cáo, kiểm tra hồ sơ lưu trữ và trao đổi trực tiếp với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các nhà trường. Trên cơ sở đó Đoàn kiểm tra đã tư vấn cho các cơ sở giáo dục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà trường của đội ngũ CBQL cũng như chất lượng GDĐT nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.