► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. BOI DUONG CHINH TRI HE NAM 2019


BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019

Số lượt xem1,223;Thời gian12.8.2019-09:39;Người đăngQuản trị-Phòng TCCB

                                                                                                     BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019

          Ngày 07/8/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 theo kế hoạch số 1642-KHLT/BTG-SGDĐT, với tổng số 502 người tham gia. Bao gồm Lãnh đạo, chuyên viên Sở GDĐT, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy, Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT và toàn thể giáo viên các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT trên địa bàn thành phố.

                                               http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/Copy of 20190808_165702 (3).jpg            Đồng chí Nông Văn Thảm UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

       Tại lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 các học viên được đồng chí Nông Văn Thảm UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề vềNhững vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng, cụ thể: Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 1877-QĐ/TU, ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu trang phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” và chuyên đề “Một số vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương”.

      Đồng chí Nông Thanh Hải, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      Đồng chí Trần Quốc Tuấn Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 của Ngành Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, 6 giải pháp của bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

                                                                                    http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/IMG_0013_aecb27dc636fe94743cef51fc3233441.JPG

                                                                        Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học.

       Thông qua lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nắm được nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng về trách nhiệm nêu gương của mỗi cá nhân, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân d ân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ đó mỗi cá nhân tự soi mình, tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ....đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay./.