► Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020       ► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. Danh sach thi sinh du tuyen vien chuc...


Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức năm 2020 tính đến ngày 13-5-2020

Số lượt xem2,904;Thời gian14.5.2020-08:09;Người đăngVũ Thị Lan Anh

Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức năm 2020 tính đến ngày 13-5-2020

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/DS ngay 13-5-2020/VC - DIA 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/DS ngay 13-5-2020/VC - GD QPAN 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/DS ngay 13-5-2020/VC - GD THE CHAT 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/DS ngay 13-5-2020/VC - GDCD 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/DS ngay 13-5-2020/VC - HOA 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - KE TOAN 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - SINH 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - SU 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - THIET BI - THI NGHIEM 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - THU VIEN 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - TIENG ANH 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - TIENG TRUNG 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - TIN 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/DS ngay 13-5-2020/VC - TOAN 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/DS ngay 13-5-2020/VC - VAN 2020.xls,http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/DS ngay 13-5-2020/VC - VAN THU 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/DS ngay 13-5-2020/VC - VAT LY 2020.xls