► Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020       ► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. Danh sach thi sinh dang ky du tuyen...


Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 tính đến ngày 11-5-2020

Số lượt xem1,446;Thời gian12.5.2020-09:13;Người đăngVũ Thị Lan Anh

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 tính đến ngày 11-5-2020

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - DIA 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - GD QPAN 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - GD THE CHAT 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - GDCD 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - HOA 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - KE TOAN 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - SINH 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - SU 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - THIET BI - THI NGHIEM 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - THU VIEN 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - TIENG ANH 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - TIENG TRUNG 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - TIN 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - TOAN 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - VAN 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - VAN THU 2020.xls,

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_tccb/tuyen vien chuc 2020/VC - VAT LY 2020.xls,