► Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020       ► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. HUING TII DAI HOI DANG BO SO GIAO DUC...


HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2020-2025

Số lượt xem682;Thời gian8.5.2020-17:02;Người đăngLương Thị Bích Ngà

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

NHIỆM KỲ 2020-2025

 

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo là Đảng bộ cơ sở có chức năng nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay, Đảng bộ Sở có 07 chi bộ trực thuộc, trong đó khối cơ quan quản lý nhà nước có 4 chi bộ gồm các phòng chuyên môn cơ quan Sở; khối các đơn vị sự nghiệp có 03 chi bộ. Tổng số đảng viên của Đảng bộ là 144, trong đó có 134 đảng viên chính thức và 10 đảng viên dự bị; 20 ủy viên Ban chấp hành/07 chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã lãnh đạo toàn ngành thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; chuẩn bị cho triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. Lạng Sơn đã có những bước chuyển căn bản về chất lượng giáo dục, bảo đảm công bằng về cơ hội học tập cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được rà soát, sắp xếp hợp lý, chuyển đổi phù hợp với từng địa bàn. Mạng lưới trường, lớp mầm non tiếp tục được mở rộng, đến năm 2019 toàn tỉnh có 234 trường mầm non; 2.227 nhóm, lớp và 57.859 trẻ ra lớp (tăng 16 trường mầm non, 94 nhóm, lớp và 6.638 trẻ so với năm 2015); 100% số trường tổ chức ăn bán trú cho trẻ; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non luôn giảm từ 6-11% so với đầu năm học. 226/226 (100%) xã và 11/11 huyện, thành phố duy trì, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ 6 đến 11 tuổi ra lớp và đi học đúng độ tuổi đều tăng; tỷ lệ học sinh tiểu học được học hai buổi/ngày đạt 95,5%; 11/11 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, đạt tỷ lệ (100%). Kết quả phổ cập giáo dục Trung học cơ sở được duy trì và nâng cao; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông được duy trì ổn định trên 90% mỗi năm. Tỉ lệ giải các cuộc thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh, Học sinh giỏi cấp quốc gia đạt chỉ tiêu phấn đấu mỗi năm; tỉ lệ các dự án đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Sáng tạo kỹ thuật cấp ngành, cấp tỉnh, khu vực khá ổn định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho sinh viên diện cử tuyển; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư tham gia hoạt động, đầu tư, thành lập các trung tâm ngoài công lập. Công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Nhiệm kỳ 2020-2025, có 222 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu 17 trường. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành đã có những hiệu quả tích cực, thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành được cập nhật nhanh chóng, chính xác. Đổi mới công tác quản lý, tạo điều kiện cho các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức kỹ năng và thời lượng dạy học, khắc phục tình trạng quá tải, nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành. Chú trọng giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức dạy học tích hợp, trải nghiệm, áp dụng giáo dục STEM tại đơn vị.

Hằng năm, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo có tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%; hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 98%, cao hơn 3% so với chỉ tiêu đề ra. Số chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%.

 http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_vanphong/IMG_0863.JPG

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ trường THPT chuyên Chu Văn An.

         

Xác định công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian qua, Đảng bộ Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 07 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong tháng 3/2020. Đại hội các chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua đó tổng kết, đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022, bầu chi ủy và chức danh chủ chốt của chi bộ đảm bảo năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Việc tổ chức thành công đại hội các chi bộ là tiền đề cho sự thành công của đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025.

 

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_vanphong/IMG_0864.JPG

Đại hội chi bộ Giáo dục Mầm non-Tiểu học-Thường xuyên, Chuyên nghiệp

 

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 21/5/2020. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đang khẩn trương hoàn thiện. Đảng bộ đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai đến các chi bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội diễn ra đúng tiến độ và quy định, trong đó, yêu cầu phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; Báo cáo kiểm điểm phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của Đảng bộ Sở trong nhiệm kỳ. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi, mang tầm chiến lược, đưa giáo dục Lạng Sơn phát triển nhanh hơn nữa trong thời gian tới. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Để công tác tổ chức đại hội Đảng bộ diễn ra theo kế hoạch, song song với công tác chuẩn bị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên cao đẳng trở lại trường; chỉ đạo và phát động các chi bộ, các cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Các trường học nghiêm túc, thường xuyên tiến hành phun thuốc tẩy trùng, lắp hệ thống nước rửa, trang bị khẩu trang, xà phòng… để thầy và trò yên tâm hơn trong công tác dạy và học. Bên cạnh việc triển khai dạy học trực tuyến trong các nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn tổ chức dạy học trên truyền hình, bước đầu là triển khai ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 9 và lớp 12. Về lâu dài, chương trình dạy học trên truyền hình sẽ được triển khai sâu rộng đến tất cả các đối tượng học sinh và đó là mục tiêu xuyên suốt năm học. Đồng thời, Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong việc hỗ trợ học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn học tập, thể hiện tinh thần phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc thực hiện phong trào “Xây dựng xã hội học tập”.

Năm 2020, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 51-KL/TW của ngày 30/5/2019 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng xã hội học tập.

Hai là, tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ba là, tập trung chung tay cùng toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh; thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025.

 

          Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển./.

 

                                                                     Lương Thị Bích Ngà

                                                                    Sở Giáo dục và Đào tạo