► Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020       ► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. Hoi nghi hoc tap- quan triet- trien...


Hội nghị học tập- quán triệt- triển khai thực hiện nghị quyết lần thứ XVII

Số lượt xem53;Thời gian18.1.2021-13:37;Người đăngDương Anh Vũ

HỘI NGHỊ

Học tập, quán triệt, triển khai  thực hiện Nghị quyết

 Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                                                                                                                                              Dương Anh Vũ - Chuyên viên Sở GDĐT

Ngày 14/01/2021 Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị tổ chức theo công văn số 90-CV/ĐUS ngày 11/01/2021 của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, với tổng số hơn 141 Đảng viên tham gia. Bao gồm Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GDĐT. Toàn thể Đảng viên Đảng bộ Sở GDĐT, các đồng chí trong Ban Chấp hành các đoàn thể không phải là đảng viên và đại biểu quần chúng ưu tú của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở GDĐT

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_vanphong/tin bai hoc nghi quyet/d.c tuan_210118135912.jpg

Đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên,

Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh. Gồm 05 nội dung chính: Ý nghĩa, tầm quan trọng và quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_vanphong/tin bai hoc nghi quyet/d.c nguyen trong Son_210118140025.jpg

           Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Lên trao đổi những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Sau khi hội nghị được nghe báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hội nghị tiếp tục được nghe đồng chí Hà Thị Khánh Vân, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GDĐT tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước cho cán bộ, đảng viên. Đoàn kết thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm và các chỉ tiêu quan trọng giai đoạn 2020-2025. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ.

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_vanphong/tin bai hoc nghi quyet/d.c Van_210118135913.jpg

Đồng chí Hà Thị khánh Vân, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GDĐT triển khai Chương trình hành động thực hiện

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020-2025.

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_vanphong/tin bai hoc nghi quyet/z2278346843993_bb9b76d7045390bd0e277ac3a233d40c_210118135913.jpg

Các đồng chí Đảng viên tham gia học Nghị quyết

Thông qua Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã nắm được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020-2025. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng về trách nhiệm của mỗi cá nhân, việc học tập và làm việc theo Nghị quyết là điều rất cần thiết. Từ đó mỗi cá nhân tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ....đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay./.