► Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020       ► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. Hoi nghi tong ket De an “Tang cuong...


Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non- học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2020- định hướng đến năm 2025”

Số lượt xem879;Thời gian20.7.2020-14:48;Người đăngQuản trị-Phòng GDMN

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

 ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO

TRẺ EM MẦM NON, TIỂU HỌC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

          Căn cứ công văn số 1591/BGDĐT-GDMN ngày 8/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt; Thực hiện Kế hoạch số 1198/KH-SGDĐT, ngày 18/5/2020 của Sở GDĐT về tổng kết giai đoạn I và triển khai giai đoạn II Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số” (sau đây gọi chung là Đề án), ngày 17/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2025”.

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdmn/SEP PHAT BIEU_200720145728.jpg

Đồng chí Hồ Công Liêm – Phó Giám đốc Sở GDĐT

phát biểu khai mạc Hội nghị

         Năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 81/KH-UBND, ngày 12/7/2016 về thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em Mầm non, học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Phòng GDĐT các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2016 - 2020 tới các các cơ sở Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ trong việc triển khai thực hiện Đề án.

         Hằng năm, nội dung hướng dẫn việc thực hiện và nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt cho trẻ được lồng ghép trong công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học. Sở GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục có lồng ghép nội dung tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số (DTTS); sinh hoạt cụm chuyên môn, chuyên đề dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng DTTS; thành lập các câu lạc bộ Tiếng Việt, tổ chức giao lưu câu lạc bộ Tiếng Việt cấp cụm trường; giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc tại điểm trường lẻ; tổ chức ngày Hội kể chuyện theo sách, Hội thi viết chữ đẹp, trưng bày vở sạch, chữ đẹp cho học sinh, giáo viên; xây dựng các góc thư viện trong lớp, thiết kế thư viện ngoài trời: “Thư viện thân thiện”, “Thư viện của Bé” với nhiều loại sách, truyện … qua đó tạo phong trào đọc sách trong nhà trường, giúp trẻ thường xuyên được tiếp cận và giao tiếp bằng tiếng Việt.

         Sở GDĐT đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực tăng cường tiếng Việt cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học cốt cán cấp tỉnh. Chỉ đạo và tổ chức Hội thi giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi các cấp có lồng ghép nội dung tăng cường tiếng Việt cho trẻ.

         11/11 phòng GDĐT các huyện, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, xây dựng môi trường tiếng Việt đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học người DTTS phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp, địa phương; thường xuyên tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh tạo cơ hội, môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt, phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ tại gia đình.

         Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án, đến nay tỉnh Lạng Sơn có 100% trẻ DTTS trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học được tăng cường Tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi. Đa số trẻ đến trường đã tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Việt, tích cực tham gia các hoạt động học tập, vui chơi. Đối với trẻ DTTS tại các trường và điểm trường có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn đã tích cực hơn trong giao tiếp bằng tiếng Việt. Có trên 99% trẻ mầm non ra lớp được đánh giá đạt mục tiêu phát triển ngôn ngữ theo độ tuổi. 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra trường đã nhận biết và phát âm đúng các chữ cái tiếng Việt; nhận biết, đọc đúng các chữ số từ 1 đến 10. Biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái và tên gọi của mình. Tạo tiền đề cho trẻ học tập tốt hơn khi bước vào lớp 1 trường Tiểu học. 100% học sinh tiểu học người DTTS được tập trung tăng cường tiếng Việt; 100% học sinh lớp 1 học theo chương trình Tiếng Việt 1-CGD. Số trường, lớp, học sinh được học 2buổi/ngày hằng năm tăng. Đánh giá định kỳ về học tập cuối năm học hai môn Tiếng Việt, Toán giữ ổn định, đều đạt trên 99% hoàn thành và hoàn thành tốt. Số học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 99%. Hằng năm cấp học mầm non và tiểu học luôn duy trì và tăng tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày đã giúp cho trẻ có cơ hội được giao lưu tăng cường tiếng Việt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

         Giai đoạn 2021 - 2025, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn phấn đấu mục tiêu có ít nhất 50% trẻ em người DTTS trong độ nhà trẻ, trên 99% trẻ em người DTTS trong độ tuổi mẫu giáo, duy trì 100% trẻ em trong các cơ sở GDMN được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi. 100%  học sinh tiểu học người DTTS được tập trung tăng cường tiếng Việt. 100%  cán bộ quản lý, giáo viên cấp mầm non và tiểu học vùng DTTS được bồi dưỡng kỹ năng công tác quản lý, phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt, được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng tiếng DTTS phục vụ công tác. 100% cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học được bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu, học liệu đáp ứng yêu cầu tối thiểu trong việc dạy và học và 100% các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình tăng cường tiếng Việt trong các đơn vị trường học.

         Tại Hội nghị tổng kết Sở GDĐT đã tặng giấy khen cho 44 tập thể và 44 cá nhân cấp Mầm non và Tiểu học có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016 – 2020”./.

 http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdmn/SEP LIEM TRAO THUONG_200720145805.jpghttp://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdmn/SEP MINH TRAO THUONG_200720145806.jpghttp://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdmn/SEP AN TRAO THUONG_200720145804.jpg

 Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT

05 năm triển khai, thực hiện Đề án

 (Phòng Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học)