► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. Hoi thao ve dinh huong chien luoc phat...


Hội thảo về định hướng chiến lược phát triển giáo dục- đào tạo vùng dân tộc thiểu số- miền núi trong chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Số lượt xem314;Thời gian29.11.2019-15:34;Người đăngTrần Minh Châu

Thực hiện Công văn số 5135/BGDĐT-GDDT ngày 08/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Vụ Giáo dục Dân tộc tổ chức Hội thảo về định hướng chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Tại Hội thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá tình hình công tác giáo dục dân tộc trong cả nước, nêu những thuận lợi, khó khăn chung và định hướng hội thảo đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030.

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdtrh/aa.jpg

Ông Bùi Văn Thành, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Dân tộc phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá tình hình thực hiện công tác giáo dục dân tộc giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các chỉ số giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số, công tác xóa mù chữ đối với đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ huy động trẻ người dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ 5 tuổi đạt hiệu quả cao (99,6%); Chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo ổn định, tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày đạt 95,5%. Chất lượng giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông ổn định. Vai trò của các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng ngày càng phát huy hiệu quả. Công tác phổ cập giáo dục với các chỉ số giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tỷ lệ người biết chữ ngày càng cao. Công tác phân luồng giáo dục sau trung học cơ sở và sau trung học phổ thông ngày càng thể hiện rõ ý nghĩa và tâm quan trọng. Cũng tại Hội thảo, các Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố đã đóng góp ý kiến về thực trạng giáo dục các cấp học, bày tỏ những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện công tác giáo dục trên địa bàn, đặc biệt là việc thành lập trường mầm non ở những xã chưa có trường mầm non riêng biệt, biên chế trong các trường, hợp đồng nhân viên, bất cập về chế độ chính sách, huy động trẻ, học sinh đến trường, công tác bán trú, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh, thiếu thốn cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức các hoạt động…

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao ý kiến của các đại biểu đóng góp trong Hội thảo; đây là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch, đề xuất những điều chỉnh những chế độ chính sách đã lỗi thời, xây dựng , bổ sung những chính sách phù hợp cho giai đoạn 2021-2030.