► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

 1. Trang chủ
 2. Tin hoạt động
 3. H P93@8F


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018

Số lượt xem284;Thời gian1.11.2018-13:42;Người đăngLương Ánh Tuyết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018

 

Ngày 31/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GDĐT; đồng chí Nguyễn Minh Châu, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Hà Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên các phòng thuộc Sở GDĐT.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GDĐT điều hành thảo luận Hội nghị

          Trong năm 2018, cơ quan Sở đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo; chú trọng nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì vững chắc. Các hoạt động giáo dục truyền thống, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức pháp luật và trách nhiệm công dân được chỉ đạo tích cực.

        Nền nếp, kỷ cương trong cơ quan và trong các đơn vị trường học tiếp tục giữ vững. Các cuộc vận động và phong trào của ngành tiếp tục được các đơn vị quan tâm và thực hiện có hiệu quả, thiết thực. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đã được chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định. Chất lượng công tác, sự phối hợp giữa các phòng cơ quan Sở ngày càng khoa học, hợp lý. Có sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, thống nhất cao trong ý chí và hành động.

       Chủ động tham mưu và xây dựng kế hoạch thực hiện các Đề án, Kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực GDĐT của UBND tỉnh năm 2018. Tập trung các điều kiện đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo công tác dạy và học, nhất là giáo dục mầm non. Tổ chức thành công các Hội nghị, Hội thi, Kỳ thi. Quy mô trường, lớp được rà soát, sắp xếp hợp lý, công tác phổ cập giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy mạnh, đạt chỉ tiêu đề ra, số trường, lớp, học sinh được học bán trú, 2 buổi/ ngày tăng.

       Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số tồn tại như: Công tác chủ động tham mưu, đề xuất còn hạn chế; một số nội dung tham mưu đạt chất lượng chưa cao. Công tác chỉ đạo và nắm bắt thông tin từ cơ sở đôi lúc chưa kịp thời; Còn có giáo viên trong ngành vi phạm quy định đạo đức nhà giáo.

         Sự phối hợp giữa các phòng đôi khi thiếu chặt chẽ, có sự chồng chéo khi triển khai các hoạt động tổ chức hội nghị, tập huấn hoặc kiểm tra các cơ sở giáo dục.Việc sử dụng eOffice trong điều hành, xử lí văn bản tuy đã chuyển biến nhưng chưa phát huy được tối đa công dụng.

         Phát huy những kết quả, thành tích và bài học kinh nghiệm của năm 2018, năm 2019, cơ quan Sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

 1. Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 51/2017/QH13 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thực hiện tốt Chỉ thị năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục.
 2. Chỉ đạo đơn vị, nhà trường các trường tập trung triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngăn ngừa suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong từng đơn vị, trường học.
 3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của đội ngũ CBQL, GV và sự đồng thuận trong xã hội về những chủ trương đổi mới của ngành.. Tiếp tục triển khai tích cực, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đã được UBND tỉnh đã phê duyệt; thực hiện 09 nhiệm vụ và 05 nhóm giải pháp Bộ GDĐT giao năm học 2018-2019. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch đã được tỉnh phê duyệt. Đăng ký và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 phù hợp với điều kiện của ngành.
 4. Tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp các cấp học hợp lý. hoàn thiện Đề án tổ chức lại Trường PTDTNT THCS huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia; Đềánthành lập trường TH&THCS Lê Quý Đôn thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
 5. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục các cấp học. Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ sở giáo dục nhằm tinh gọn bộ máy, hợp lý. Bố trí, điều chỉnh, sắp xếp GV các cấp học đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu bộ môn, giữa các khu vực trong tỉnh. Thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng CBQL giáo dục theo hướng thực chất, hiệu quả.
 6. Đẩy mạnh công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho HS bằng việc nâng cao hiệu quả việc giáo dục nghề nghiệp, định hướng, tư vấn nghề nghiệp và phân luồng HS sau THCS, THPT. Tổ chức tốt Ngày hội khởi nghiệp, duy trì và nhân rộng trong năm 2019. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, Trung tâm GDTX cấp tỉnh. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động trung tâm học tập cộng đồng.
 7. 7. Đẩy mạnh đổi mới dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm tổ chức, thực hiện tốt các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, nhất là chất lượng dạy học ngoại ngữ. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục.
 8. 8. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả CNTT trong quản lý, tổ chức dạy và học; Triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
 9. 9. Đẩy mạnh công tác XHH, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục. Quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục, ưu tiên các nguồn lực phát triển GDMN và GDPT. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho giáo dục, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học, xây dựng trường MN tư thục.
 10. 10. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
 11. Thực hiện tốt quy chế làm việc, Quy định chức năn nhiệm vụ các phòng cơ quan Sở, Nội quy cơ quan. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

      Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí làm công tác giám sát, thanh tra mọi công việc, hoạt động của cơ quan theo quy định.

     Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan đã tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn.

Đồng chí Hà Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Công đoàn ngành tặng Giấy khen cho các đồng chí công đoàn viên của cơ quan Sở.

                                                                                                                                                      Lương Ánh Tuyết – Văn phòng Sở GDĐT