► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

 1. Trang chủ
 2. Tin hoạt động
 3. JjnrjZ)


Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018

Số lượt xem258;Thời gian1.11.2018-11:31;Người đăngLương Ánh Tuyết

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018

            Ngày 29/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị giao ban quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT; đồng chí Nguyễn Minh Châu, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Hà Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Công đoàn ngành. Các đồng chí Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo đại diện Phòng GDĐT các huyện, thành phố, các trường THPT, trường PTDTNT-THCS; trường CĐSP Lạng Sơn; các Trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm Tin học- Ngoại ngữ tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo

Trong quý III, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 được ngành giáo dục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định; toàn ngành đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; tổ chức tốt Lễ khai giảng, triển khai kịp thời nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch theo Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GDĐT, UBND tỉnh. Công tác rà soát, sắp xếp lại trường, lớp hợp lý vượt kế hoạch UBND tỉnh giao; có nhiều biện pháp tích cực để vận động học sinh ra lớp, giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Tổ chức thành công các Hội nghị, Hội thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Nhiều đơn vị chủ động khắc phục những khó khăn về đội ngũ, về cơ sở vật chất... có nhiều giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học kịp thời. Các nhà trường đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua, được giáo viên, học sinh hưởng ứng tích cực tạo động lực nâng cao chất lượng dạy, học.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc Sở GDĐT trình bày dự thảo báo cáo

Cụ thể, thực hiện đề án sắp xếp, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, trong quý III có 19 cặp trường được sáp nhập (giảm 19 trường so với năm học 2017 – 2018); việc thực hiện triển khai chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số được đảm bảo, 100% học sinh Dân tộc nội trú được hưởng chế độ chính sách và học bổng theo quy định. Đối với công tác phổ cập giáo dục, 223/226 xã, phường, thị trấn và 11/11 đơn vị huyện, thành phố duy trì đạt chuẩn phổ cấp mầm non cho trẻ 5 tuổi; hoạt động giáo dục tiểu học, trung học được duy trì và nâng cao. Công tác giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp đã khắc phục được những khó khăn, có nhiều giải pháp triển khai kịp thời nhiệm vụ năm học.

Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động giáo dục vẫn còn một số hạn chế như: Công tác thu đầu năm học ở nhiều đơn vị còn lúng túng, chưa đúng quy định; công tác tu sửa cơ sở vật chất chưa được quan tâm, đầu tư; công tác vệ sinh trường lớp học chưa đảm bảo; nhiều đơn vị còn có sự trông chờ, chưa chủ động đề ra các giải pháp khắc phục về cơ sở vật chất và bổ sung thiết bị dạy và học.

Một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới việc công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia nên tiến độ còn chậm. Chất lượng giáo dục ở một số trường đã đạt chuẩn quốc gia chưa cao. Nhiều đơn vị chưa chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm học, như: xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục, kế hoạch ôn tập lớp cuối cấp chưa theo hướng dẫn của Sở; Việc triển khai các văn bản của cấp trên tại cơ sở còn chậm, chưa nghiên cứu kỹ dẫn đến công tác xây dựng kế hoạch nhiều đơn vị còn sơ sài, chưa bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, chưa có nhiều giải pháp cụ thể sát với tình hình đơn vị để triển khai thực hiện.

 

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Trong Quý IV, toàn ngành tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2018, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như:

 1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
 2. Tiếp tục tổ chức thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản trong năm học 2018-2019 về đổi mới GDĐT theo Kế hoạch hành động Bộ GDĐT thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ.
 3. Tiếp tục tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, các cấp học cho cán bộ quản lý, giáo viên.
 4. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, học sinh, sinh viên.
 5. Tiếp tục rà soát, sắp xếp trường, điểm trường MN, TH, THCS; hoàn thiện Đề án thành lập Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia; Đềán thành lập trường thực hành thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi các trường phổ thông dân tộc bán trú.
 6. Tiếp tục tổ chức kiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành kế hoạch năm 2018. Chuẩn bị các điều kiện, thực hiện kiểm tra công nhận PCGD cấp xã, huyện, cấp tỉnh, hoàn thành nhập dữ liệu phổ cập đảm bảo chính xác, kịp thời.
 7. Tiếp tục công tác thanh tra, kiểm tra quản lý giáo dục và việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục đào tạo; kiểm tra các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, hoạt động của các trung tâm ngoài công lập, hoạt động tư vấn du học. Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục, trong đó chủ động phát hiện và chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường, nhất là trong đội ngũ GV, HSSV. Đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, trường học.
 8. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong HSSV; quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn ở các trường, lớp bán trú, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Chủ động phòng chống dịch bệnh trong các trường học, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh thực hiện mô hình "Trường học - Công viên".
 9. Chỉ đạo làm tốt việc xây dựng Kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường. Tăng cường chỉ đạo công tác dạy học tăng thời lượng, tổ chức ôn tập tại các nhà trường đáp ứng tinh thần đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Chuẩn bị tổ chức các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh, cấp Quốc. Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT và kiểm định CLGD.
 10. Đôn đốc kiểm tra, giám sát các công trình đang thi công đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Thực hiện tích cực các Đề án đầu tư đã được tỉnh phê duyệt. Đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy

                                                                                                                                                   Lương Ánh Tuyết – Văn phòng Sở GDĐT