► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. JjnrjZ


Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018 – 2019

Số lượt xem249;Thời gian14.9.2018-07:54;Người đăngLương Ánh Tuyết

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018 – 2019

 

          Ngày 12/9/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018 - 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc Sở GDĐT; các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, TT GDNN – GDTX, phòng GDĐT các huyện và thành phố; viên chức làm công tác kiểm tra nội bộ tại các đơn vị và cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2017- 2020, 2018-2021

Đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo

          Tại lớp bồi dưỡng, gần 300 cán bộ quản lý, viên chức làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và cộng tác viên thanh tra cấp Sở đã được hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra, công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục năm học 2018 - 2019; hướng dẫn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ; cách ghi chép hồ sơ thanh tra cán bộ quản lý, giáo viên. Đồng thời, hướng dẫn triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

          Việc bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra; trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn thư và tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ sở giáo dục trong công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ.

                                                                                                                                                            Lương Ánh Tuyết – Văn phòng Sở GDĐT