► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. M4!p CF


TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHÒNG HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC MẦM NON, TIỂU HỌC GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 TỈNH LẠNG SƠN

Số lượt xem264;Thời gian8.8.2018-09:18;Người đăngLương Ánh Tuyết

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHÒNG HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC MẦM NON, TIỂU HỌC 

GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng các phòng học thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lạng Sơn, ngày 05/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng tổ chức khởi công xây dựng Trường mầm non xã Hữu Liên huyện Hữu Lũng, là công trình mở đầu cho quá trình thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Dự án Đầu tư xây dựng các phòng học thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 được phê duyệt với quy mô đầu tư xây dựng 308 phòng học, trong đó 132 phòng cho mầm non và 176 phòng tiểu học cho các trường học thuộc xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu trên địa bàn 10 huyện. Tổng mức đầu tư Dự án là 193.600 triệu đồng. Nguồn vốn thực hiện, từ vốn Trái phiếu Chính phủ 174.000 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh 19.600 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến 2020.

Huyện Hữu Lũng tham gia và thụ hưởng Dự án, được đầu tư xây dựng 18 phòng học mầm non tại 3 trường mầm non thuộc các xã Thiện Kỵ, Yên Bình và Hữu Liên. Dự toán được duyệt cho xây dựng 18 phòng học là 14.348 triệu đồng. Theo đó trường mầm non xã Hữu Liên được đầu tư xây mới nhà 06 phòng học, cao 02 tầng, diện tích xây dựng 290m2, diện tích sàn 580m2 với tổng dự toán xây dựng công trình 4.675 triệu đồng.

Tham gia chương trình khởi công xây dựng Trường mầm non xã Hữu Liên huyện Hữu Lũng có ông Long Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, đơn vị thi công xây dựng là Công ty TNHH MTV Nga Phong và các bên liên quan.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại chương trình khởi công

Phát biểu tại chương trình khởi công, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - đại diện Chủ đầu tư Dự án đã cung cấp thông tin chung về quy mô Dự án đồng thời đánh tầm quan trọng và ý nghĩa của Dự án đối với việc củng cố cơ sở vật chất cho mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với các trường mầm non, tiểu học thuộc xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu. Dự án sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ mầm non, học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh đồng thời tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất cho cơ sở giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí đề nghị Chính quyền địa phương nơi thụ hưởng Dự án quan tâm, phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư, đơn vị tổ chức thi công xây dựng thực hiện Dự án đúng yêu cầu. Đối với đơn vị thi công đồng chí Giám đốc yêu cầu phải tổ chức thi công khoa học, an toàn, đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công trình.  

Đồng chí Long Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng phát biểu tại chương trình khởi công

Đại biểu các đơn vị liên quan tại chương trình khởi công

Tại chương trình khởi công, lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng và đại diện đơn vị thi công đã cam kết phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo khắc phục khó khăn để thực hiện xây dựng công trình phòng học trường mầm non xã Hữu Liên đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng góp phần vào thành công của Dự án kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nguyễn Chí Thức – Văn phòng Sở.