► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. Nang cao nang lục truyen thong thay...


Nâng cao năng lực truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh- nước sạch trong trường học năm 2019

Số lượt xem181;Thời gian23.7.2019-07:46;Người đăngLương Ánh Tuyết

Nâng cao năng lực truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh, nước sạch trong trường học, năm 2019

                                                                        Lê Trường – Sở GDĐT Lạng Sơn

Theo kế hoạch đề ra, ngày 24/7/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn sẽ tổ chức hội nghị tập huấn chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của 5 xã thuộc 2 huyện Chi Lăng và Hữu Lũng tham gia thực hiện Chương trình “Vệ sinh toàn xã” năm 2019.

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả ở khu vực miền núi phía Bắc, Tây nguyên và Nam trung bộ là Chương trình dựa trên kết quả, được thực hiện trong Chương trình nước sạch và nệ sinh môi trường nông tập trung vào 21 tỉnh, trong đó có Lạng Sơn. Đây là những tỉnh có độ bao phủ vệ sinh thấp, tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ lệ nghèo và bệnh tiêu chảy cao.

Chương trình nhằm cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại các tỉnh tham gia Chương trình. Đồng thời, chương trình này sẽ góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Chương trình gồm 3 hợp phần: cấp nước nông thôn; vệ sinh môi trường nông thôn; nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá. Hiệu quả kinh tế mà chương trình sẽ đem lại là: Giảm gánh nặng hàng ngày phải đi lấy nước xa khu dân cư, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi. Việc cung cấp nước sạch ở những vùng khan hiếm nước sẽ giảm chi phí sử dụng nước và góp phần cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội. Việc người dân nông thôn được tiếp cận với nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh được cải thiện sẽ làm giảm tình trạng bệnh tật trong khu dân cư, đặc biệt là các bệnh liên quan đến nguồn nước và vệ sinh như thương hàn, tiêu chảy, lỵ, tả, …, giảm chi phí khám chữa bệnh cho gia đình, tăng cường sức khoẻ người dân.

Việc sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện thói quen vệ sinh an toàn và giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn; nâng cao nếp sống văn hoá, văn minh, nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Xoá bỏ dần tập quán sinh hoạt lạc hậu, thiếu vệ sinh của người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số. Hạn chế sự chênh lệch về điều kiện sinh hoạt giữa nông thôn và đô thị, giữa các vùng nông thôn.

Chương trình cấp nước sạch nông thôn góp phần nâng cao sức khoẻ của người dân và giải phóng phụ nữ trong nhiều công việc nặng nhọc liên quan đến nước sạch và vệ sinh, cải thiện điều kiện vật chất và góp phần thực hiện bình đẳng giới. Chương trình được hỗ trợ bởi Ngân hàng Thế giới thông qua công cụ cho vay Chương trình dựa trên kết quả và đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn tham gia Chương trình thuộc tiểu hợp phần cấp nước và vệ sinh cho các trường học nằm trong hợp phần 1, 2 và các nội dung có liên quan của hợp phần 3 nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình. Nội dung hội nghị nhằm giới thiệu về Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra; giới thiệu sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình; hướng dẫn triển khai truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh, rửa tay với xà phòng trong trường học; hướng dẫn sử dụng bộ tranh tuyên truyền, tổ chức một số hoạt động truyền thông về vệ sinh và rửa tay với xà phòng cho học sinh; xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội vệ sinh trường học và các hoạt động ngoại khóa.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về nước sạch, vệ sinh môi trường, cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học; cung cấp kiến thức, hiểu đúng và có kỹ năng nhận biết về nước sạch; biết cách đánh giá và sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh đúng cách để hỗ trợ kiểm đếm và đánh giá tính bền vững của công trình. Qua đó cán bộ quản lý, giáo viên nằm vững những nội dung và có thể vận dụng ngay những kiến thức, hiểu biết đã được tập huấn vào thực tiễn tại cơ sở và tổ chức có hiệu quả các hoạt động truyền thông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường./.