► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. SU DUNG MICROSOFT FORMS -MS FORMS- HO...


SỬ DỤNG MICROSOFT FORMS -MS FORMS- HỖ TRỢ TỔ CHỨC SINH HOẠT NHÓM CHUYÊN MÔN

Số lượt xem268;Thời gian16.4.2020-16:10;Người đăngNguyễn Minh Tú

Thực hiện công văn số 818/SGDĐT-GDTrH ngày 6/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp trung học và giới thiệu đề thi tham khảo thi THPT Quốc gia của Bộ GDĐT, nhóm Vật lí trường THPT Chuyên Chu Văn An đã tổ chức, triển khai sinh hoạt nhóm chuyên môn trực tuyến với nội dung “Sử dụng MS Forms hỗ trợ phân tích, đánh giá đề thi tham khảo thi THPT Quốc gia 2020”.

1. Ma trận đề thi

Trên cơ sở đề thi tham khảo thi THPT Quốc gia 2020, đồng chí tổ trưởng chuyên môn (TTCM) phân công các giáo viên làm việc cá nhân phân tích, xây dựng ma trận đề thi. Sau đó ma trận được thảo luận, trao đổi thống nhất trong nhóm:

Lớp 

Chương

Bài

Học kỳ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng số câu

Số câu

Các câu cụ thể

Số câu

Các câu cụ thể

Số câu

Các câu cụ thể

Số câu

Các câu cụ thể

11

Điện tích. Điện trường

Điện trường. Cường độ điện trường

 

 

 

1

15

 

 

 

 

1

Dòng điện không đổi

Định luật Ôm cho toàn mạch

 

 

 

 

1

29

 

 

1

Từ trường

Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

 

 

1

16

 

 

 

 

1

Mắt và các dụng cụ quang

Thấu kính

 

 

 

 

1

30

 

 

1

Tổng lớp 11

0

 

2

 

2

 

0

 

4

12

Dao động điều hòa

Dao động điều hòa

I

1

1

 

 

 

 

 

 

1

Con lắc lò xo

1

2

 

 

 

 

1

32

2

Con lắc đơn

 

 

1

17

 

 

1

37

2

Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

 

 

1

18

 

 

 

 

1

Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

 

 

 

 

1

31

 

 

1

Sóng cơ & Sóng âm

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

1

3

 

 

1

34

 

 

2

Giao thoa sóng

 

 

 

 

1

33

1

38

2

Sóng dừng

 

 

 

 

1

19

 

 

1

Đặc trưng vật lí của âm

1

4

 

 

 

 

 

 

1

Điện xoay chiều

Đại cương về dòng điện xoay chiều

1

5

 

 

 

 

 

 

1

Các mạch điện xoay chiều

 

 

 

 

2

20, 21

1

35

3

Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

 

 

 

 

1

39

2

36, 40

3

Máy phát điện xoay chiều

1

6

 

 

 

 

 

 

1

Truyền tải điện năng. Máy biến áp

1

7

 

 

 

 

 

 

1

Tổng HKI

7

 

2

 

7

 

6

 

22

Dao động & Sóng điện từ

Mạch dao động

II

1

8

 

 

 

 

 

 

1

Sóng điện từ

1

9

1

22

 

 

 

 

2

Sóng ánh sáng

Tán sắc ánh sáng

1

10

 

 

 

 

 

 

1

Giao thoa ánh sáng

 

 

 

 

1

23

 

 

1

Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại

1

24

1

28

 

 

 

 

2

Tia X

1

11

 

 

 

 

 

 

1

Lượng tử ánh sáng

Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

1

12

 

 

 

 

 

 

1

Hiện tượng quang điện trong

 

 

1

25

 

 

 

 

1

Mẫu nguyên tử Bo

 

 

1

26

 

 

 

 

1

Hạt nhân nguyên tử

Tính chất và cấu tạo hạt nhân

 

 

1

13

 

 

 

 

1

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

 

 

1

27

 

 

 

 

1

Phóng xạ

1

14

 

 

 

 

 

 

1

Tổng HKII

7

 

6

 

1

 

0

 

14

Tổng lớp 12

14

 

8

 

8

 

6

 

36

Tổng lớp 11 và lớp 12

14

 

10

 

10

 

6

 

40

2. Phân tích, nhận định và đánh giá đề thi

2.1. Phân tích đề thi

- Đề thi tham khảo đảm bảo tỉ lệ phân hóa: Số câu hỏi mức độ nhận biết, thông hiểu chiếm 60,0 %; mức độ vận dụng chiếm 25,0 %; mức độ vận dụng cao chiếm 15,0 %.

- Đề thi tham khảo chủ yếu kiểm tra kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình lớp 12 (chiếm 90%) và có 10% kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình lớp 11.

- Đề thi tham khảo không kiểm tra những kiến thức đã tinh giản theo, đã giảm tải theo công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT và các nội dung “không dạy”, “không làm”, “không thực hiện”, “khuyến khích học sinh tự học” theo công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT.

2.2. Nhận định, đánh giá đề thi

Để có thể đưa ra những nhận định, đánh giá hợp lý trong quá trình dạy học, ôn thi THPT Quốc gia, nhóm Vật lí tiến hành biên soạn lại đề thi tham khảo trên MS Forms, tổ chức cho học sinh (HS) lớp 12B (Lớp chuyên Lý đã học hết chương trình Vật lí 12 theo kế hoạch giáo dục bộ môn) làm thử đề thi trong thời gian 50 phút, đảm bảo mỗi HS khi làm bài thì nội dung các câu hỏi và các phương án đảo nhau.

Sau đây là một số kết quả thu được từ bài làm của HS lớp 12B chuyên Lý trên MS Forms (có thể truy cập các đường dẫn để có kết quả cụ thể đối với từng HS của lớp: https://tinyurl.com/slnbk4jhttps://tinyurl.com/yx8xjhhw):

- Số HS tham gia: 35/35 = 100%.

- Điểm trung bình: 7,65.

- Tỉ lệ (%) trả lời đúng đối với mỗi câu hỏi:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tỉ lệ (%)

89

94

83

91

91

89

83

94

83

86

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tỉ lệ (%)

86

91

74

80

89

83

83

80

80

86

Câu

21

    22

23

24

25

26

27

28

29

30

Tỉ lệ (%)

83

91

80

71

89

60

80

80

69

57

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Tỉ lệ (%)

74

69

60

51

60

60

54

43

66

49

Trên cơ sở kết quả thu được đó, nhóm Vật lí trường THPT Chuyên Chu Văn An thống nhất xây dựng kế hoạch ôn thi THPT Quốc gia năm 2020 cho HS lớp 12 có lựa chọn thi tổ hợp KHTN, nhấn mạnh việc trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho HS,  phù hợp với những nội dung giảm tải, tinh giản và ma trận đề thi tham khảo của Bộ GDĐT.

Nguyễn Minh Tú - TTCM Trường THPT Chuyên Chu Văn An