► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

 1. Trang chủ
 2. Tin hoạt động
 3. So Giao duc va Dao tao to chuc Hoi nghi...


Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I- triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 – 2019

Số lượt xem304;Thời gian23.1.2019-08:05;Người đăngLương Ánh Tuyết

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 – 2019

          Ngày 17/1/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 – 2019 và công bố quyết định trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GDĐT; đồng chí Hà Thị Thúy Hằng; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Chủ tịch Công đoàn ngành; lãnh đạo đại diện các phòng cơ quan Sở; lãnh đạo đại diện các Phòng GDĐT huyện và thành phố, các đơn vị trực thuộc, các Trung tâm GDTX – GDNN; ngoài ra còn có các vị khách mời trong và ngoài ngành nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_vanphong/So ket 1.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc Sở GDĐT tại Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2018 – 2019

Trong học kỳ I năm học 2018 – 2019, toàn ngành đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; triển khai kịp thời nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch theo Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GDĐT, UBND tỉnh. Công tác rà soát, sắp xếp lại trường, lớp hợp lý; có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GV; có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, ngành tiếp tục thực hiện Đề án Ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy học; tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập; tiếp tục tăng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục; tăng cường về hội nhập quốc tế,  đầu tư xây dựng cơ sở vật chất xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với  xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Các nhóm giải pháp đã được chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tích cực; có nhiều biện pháp tích cực để vận động học sinh ra lớp, giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Nhiều đơn vị chủ động khắc phục những khó khăn về đội ngũ, về cơ sở vật chất ... có nhiều giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học kịp thời. Các nhà trường đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua, được giáo viên, học sinh hưởng ứng tích cực tạo động lực nâng cao chất lượng dạy, học.

Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số hạn chế như: công tác thu đầu năm học ở nhiều đơn vị còn lúng túng, chưa đúng quy định; công tác tu sửa cơ sở vật chất ở nhiều nơi chưa được quan tâm, đầu tư; công tác vệ sinh trường lớp học chưa đảm bảo; nhiều đơn vị còn có sự trông chờ, chưa chủ động đề ra các giải pháp khắc phục về cơ sở vật chất và bổ sung thiết bị dạy và học. Một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới việc công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia nên tiến độ còn chậm. Chất lượng giáo dục ở một số trường đã đạt chuẩn quốc gia chưa cao. Nhiều đơn vị chưa chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm học, như: xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục, kế hoạch ôn tập lớp cuối cấp chưa theo hướng dẫn của Sở; Việc triển khai các văn bản của cấp trên tại cơ sở còn chậm, chưa nghiên cứu kỹ dẫn đến công tác xây dựng kế hoạch nhiều đơn vị còn sơ sài, chưa bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, chưa có nhiều giải pháp cụ thể sát với tình hình đơn vị để triển khai thực hiện. Một số lãnh đạo các đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra và kiểm tra nội bộ. Công tác kiểm tra sau thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu của một số cơ sở giáo dục còn mờ nhạt.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận tập trung vào một số vấn đề về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên...nhằm đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.

Sang học kỳ II năm học 2018 – 2019, toàn ngành tiếp tục phấn đấu, tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

 1. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định quản lý nhà nước về GDĐT; tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2019 Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Phát triển thêm 15 trường học đạt chuẩn quốc gia.
 2. Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2019 đã đề xuất với UBND tỉnh.
 3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy định về ứng xử văn hóa trong các cơ sở giáo dục.
 4. Làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với các chủ trương của ngành GDĐT. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của BCH Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, chuẩn bị và triển khai chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.
 5. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQL, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, học sinh, sinh viên. Giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị về việc thực hiện chế độ chính sách.
 6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý giáo dục và việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục đào tạo; kiểm tra các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT và kiểm định CLGD.
 7. Chú trọng công tác giáo dục kĩ năng sống, công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của HSSV; Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong HSSV. Thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở giáo dục; quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn ở các trường, lớp bán trú, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Chủ động phòng chống dịch bệnh trong các trường học, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh thực hiện mô hình "Trường học - Công viên".
 8. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến phương án tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019 đến học sinh, phụ huynh và nhân dân; Tăng cường chỉ đạo công tác dạy học, tổ chức ôn tập tại các nhà trường đáp ứng tinh thần đổi mới của kỳ thi. Thực hiện các giải pháp trong chỉ đạo dạy học, ôn tập nâng cao kết quả các kỳ thi.
 9. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả CSVC, thiết bị dạy học. Đôn đốc kiểm tra, giám sát các công trình đang thi công đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2025; Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh tại trường học; quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.
 10. Tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, trường học. Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục, trong đó chủ động phát hiện và chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường, nhất là trong đội ngũ giáo viên và học sinh, sinh viên.
 11. 11. Đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho giáo viên và học sinh. Tăng cường công tác truyền thông về chủ trương đổi mới GDĐT, tạo sự đồng thuận trong nhân dân tham gia chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục.
 12. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

          Nhân dịp này Sở GDĐT đã công bố các quyết định và tổ chức trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho trường THPT Bắc Sơn; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho đồng chí Nguyễn Lương Hằng – Hiệu trưởng trường THPT Cao Lộc; trao cờ thi đua của Bộ GDĐT cho đơn vị Phòng GDĐT thành phố và Trường THPT Chuyên Chu Văn An về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc tại giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc năm 2018. Đồng thời tổ chức trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho các cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh.

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_vanphong/So ket 2.jpg

 Đồng chí Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GDĐT thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua và Bằng khen cho đơn vị và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2017 – 2018http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_vanphong/So ket 3.jpg

Các đại biểu nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục tại hội nghị