► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. TO CHUC LIP BOI DUONG CONG TAC NGHIEN...


TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP NĂM HỌC 2019 - 2020

Số lượt xem496;Thời gian20.11.2019-13:43;Người đăngQuản trị-Phòng GDTX-GDCN

              Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, ngày 12/11/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng thường xuyên và giáo dục khởi nghiệp năm học 2019 - 2020. Tham gia lớp bồi dưỡng có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục chuyên nghiệp (GDTX - GDCN), 200 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ, giáo viên của các đơn vị trực thuộc, các phòng GDĐT, các trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 03 trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

 http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdtx/hinh anh 1.jpeg

Bà Nguyễn Minh Châu - Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo Lớp Bồi dưỡng công tác Nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng thường xuyên và giáo dục khởi nghiệp năm học 2019 – 2020

              Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã lắng nghe báo cáo của lãnh đạo Phòng GDTX - GDCN và chia sẻ tâm huyết của các báo cáo viên khách mời về công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng thường xuyên và giáo dục khởi nghiệp. Lớp bồi dưỡng đã trao đổi, thảo luận và cùng giải đáp thắc mắc về các nội dung liên quan.

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdtx/hinh anh 2.jpeg

Ông Lưu Bá Mạc - Trưởng phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ trình bày về công tác sáng kiến

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdtx/hinh anh 3.jpeg

Ông Trần Thế Kiên - Giám đốc Công ty TNHH TM XD Thiên Phú, Chủ tịch CLB Đầu tư Khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn với những chia sẻ về khởi nghiệp

              Phát biểu chỉ đạo và tổng kết lớp bồi dưỡng, bà Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh: cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên cần xác định và nhận thức rõ công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) là nhiệm vụ quan trọng để không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của GDĐT. Chú trọng nâng cao chất lượng các chuyên đề BDTX, chuyên đề phải gắn với chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; phù hợp với vị trí công tác và nhiệm vụ được giao; gắn việc lựa chọn chuyên đề chuyên môn với đăng ký sáng kiến kinh nghiệm ngay từ đầu năm học. Phát huy vai trò của đội ngũ CBQL cốt cán, giáo viên phổ thông cốt cán tại các cơ sở giáo dục trong việc hỗ trợ giáo viên đại trà tìm hiểu, nắm bắt về chương trình giáo dục phổ thông mới, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá. Tổ chức nghiêm túc việc đánh giá chấm thẩm định bài thu hoạch của CBQL, GV để rút kinh nghiệm kịp thời các cá nhân chưa đầu tư trong công tác này; nộp bài BDTX, sáng kiến kinh nghiệm về Sở GDĐT chấm thẩm định đúng số lượng và đảm bảo tiến độ. Phổ biến, nhân rộng các chuyên đề có chất lượng tốt trong đơn vị và toàn ngành.

              Đối với công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến, các đơn vị cần được xây dựng kế hoạch, tổng hợp danh sách các đề tài đăng ký ngay từ đầu năm học (gắn với chuyên đề chuyên môn của công tác BDTX); xây dựng lịch trình thực hiện theo đúng các bước để đảm bảo chất lượng sáng kiến. Đồng thời tổ chức phổ biến, nhân rộng những đề tài, sáng kiến có chất lượng, có khả năng ứng dụng rộng rãi và đưa lên trang thông tin điện tử của đơn vị và của ngành. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có đóng góp, thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng kiến.

              Đối với công tác giáo dục khởi nghiệp cần thực hiện theo Kế hoạch 114/KH-UBND ngày 26/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT. Chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên (HSSV) với nhiều hình thức phong phú đa dạng: thành lập CLB khởi nghiệp, phổ biến tuyên truyền hoặc mời các diễn giả có kinh nghiệm về trao đổi, tạo cảm hứng khởi nghiệp cho HSSV; tổ chức cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp; tổ chức đưa học sinh đi tham quan trải nghiệm thực tiễn tại các trường dạy nghề, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

              Lớp bồi dưỡng được tổ chức định kì hàng năm là nơi để cán bộ, giáo viên cùng học hỏi, trau dồi về công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng thường xuyên, giáo dục khởi nghiệp; từ đó nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng để hoàn thiện kiến thức và kĩ năng, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

                                 Nguyễn Thanh Thảo, Phòng GDTX - GDCN