► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. THPT Hoang Van Thu to chuc kiem tra...


THPT Hoàng Văn Thụ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với học sinh khối 11 năm học 2018-2019

Số lượt xem185;Thời gian18.5.2018-07:59;Người đăngTHPT HVT

            Trong hai ngày 9/5/2019 và 15/5/2019,  trường THPT Hoàng Văn Thụ đã phối hợp cùng BCH Quân sự Thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Kiểm tra bắn đạn thật đối với học sinh khối 11 năm học 2018-2019 tại thao trường Nà Trang, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

              Đây là một hoạt động ngoại khoá nhằm rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của học sinh trong học tập. Đồng thời đánh giá trình độ tập luyện môn học Giáo dục Quốc phòng của học sinh qua quá trình học tập và rèn luyện, từ đó tìm ra những học sinh có thành tích tốt đưa vào tạo nguồn và huấn luyện tham gia Hội thao Quốc phòng các năm tiếp theo.

              Trong quá trình diễn ra kiểm tra bắn đạn thật mặc dù thời tiết chưa thực sự ủng hộ nhưng với sự quyết tâm của lãnh đạo nhà trường, BCH Quân sự Thành phố Lạng Sơn và sự cố gắng vượt mọi khó khăn của học sinh khối 11 trong nhà trường. Qua đợt kiểm tra đã có Số học sinh có kết quả từ đạt trở lên 75/79 học sinh chiếm tỉ lệ 94,9%( 17 Giỏi, 38 Khá, 21 Đạt).

Một số hình ảnh trong 02 buổi bắn đạn thật

                                                                                                                                                                                                                                                                              Trần Văn Đức.