► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. To chuc tap huan va trien khai day hoc...


Tổ chức tập huấn và triển khai dạy học Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

Số lượt xem171;Thời gian25.4.2019-15:04;Người đăngDương Hồng Minh

                          Tổ chức tập huấn và triển khai dạy học Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

Ngay sau khi nhận được Công văn số 1331/BGDĐT- GDTH, ngày 02/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn địa phương tập huấn và triển khai dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 783/KH-SGDĐT, ngày 10/4/2019 về tập huấn, triển khai dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số năm học 2018-2019 và tổ chức tập huấn vào ngày 19/4/2019 tại trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn, đồng chí Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hoàng Quốc Tuấn đã phát biểu khai mạc chỉ đạo lớp tập huấn.

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdth/Untitled.jpg

Tham gia tập huấn có 110 cán bộ quản lý, giáo viên của 11 phòng GDĐT huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Các đơn vị đã cử đúng thành phần theo công văn triệu tập và đảm bảo thời gian quy định.

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdth/HOC VIEN.JPG

http://sogdlangson.edu.vn/tinymce/source/sogd_gdth/HOC VIEN 2.JPG

      Lớp tập huấn được tổ chức dưới hình thức tập huấn trực tiếp; đảm bảo  các nội dung, phương pháp tập huấn theo yêu cầu của Bộ GDĐT:

      - Hướng dẫn dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, chú trọng tăng cường kĩ năng nghe – nói cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, phương pháp tập huấn sử dụng linh hoạt các phương pháp như: thuyết trình, lấy học viên làm trung tâm (học viên có vai trò chủ đạo trong các hoạt động tập huấn; giảng viên là người tổ chức, hướng dẫn, giải thích khi cần thiết, đánh giá hoạt động của học viên); kết hợp các phương pháp và kĩ năng giảng dạy khác nhau nhằm phát huy tính tích cực của người học như: động não; thảo luận nhóm; liên hệ thực tế và trao đổi kinh nghiệm; thực hành tập giảng,... đảm bảo đủ 04 hoạt động: tìm hiểu nội dung, phương pháp dạy Học nói tiếng Việt; dạy học dạng bài Nói từ và mẫu câu; dạy học dạng bài Đọc thơ, dạy học dạng bài Kể chuyện.

      Các học viên tích cực trao đổi, thảo luận về việc  triển khai, thực hiện các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện của địa phương.

      Lớp tập huấn đạt yêu cầu về chất lượng và thời lượng; báo cáo viên nhiệt tình, trách nhiệm, thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công; học viên tham gia tập huấn nghiêm túc, tích cực.

      Sau tập huấn tại Tỉnh, các Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai nội dung tập huấn tại cấp huyện một cách linh hoạt, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó cần chú ý đến việc lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp (bồi dưỡng, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung vào sinh hoạt cụm chuyên môn,…). Thời gian hoàn thành: trước 30/5/2019; báo cáo Sở GDĐT trước ngày 05/6/2019, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”. Chuẩn bị các điều kiện triển khai dạy học tài liệu “Em nói tiếng Việt” do Bộ GDĐT biên soạn cho học sinh lớp 1vùng DTTS từ năm học 2019 – 2020

   Đối với các trường tiểu học: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về dạy học tăng cường tiếng Việt tại nhà trường, địa phương; tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách hiệu quả nhằm hỗ trợ cho cha, mẹ học sinh và cộng đồng trong việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số.

   Làm tốt công tác phối hợp và huy động nhiều lực lượng tham gia tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt cho học sinh tại gia đình và trong cộng đồng nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt của học sinh; xây dựng và duy trì môi trường tiếng Việt trong các cơ sở giáo dục tiểu học có trẻ người dân tộc thiểu số, đặc biệt chú trọng phát triển kỹ năng nghe – nói cho học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu số.

   Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục dân tộc; thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo chất lượng hiệu quả. Đưa nội dung tăng cường tiếng Việt vào kế hoạch giáo dục theo năm học, chủ đề/tháng, tuần, ngày.

   Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên đề về: quy trình dạy nói tiếng Việt cho HS lớp 1 vùng DTTS thông qua các dạng bài khác nhau; kĩ năng tổ chức dạy học tài liệu Em nói tiếng Việt cho học sinh lớp 1 HSDT phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy và học.